{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Είναι εφικτή η προστασία ρυθμίσεων σε ρευθμιστή στροφών Altivar Process ATV900 [ATV9*];

Η λειτουργία κλειδώματος χρησιμοποιείται για την προστασία της διαμόρφωσης με έναν κωδικό πρόσβασης. Πρέπει να εισάγεται για να υπάρχει πρόσβαση σε μια προστατευμένη διαμόρφωση.

Ο ρυθμιστής στροφών δεν είναι κλειδωμένος, όταν ο κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί σε [No password defined] -> nO ή όταν έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης. Είναι εφικτή η πρόσβαση σε όλα τα μενού.

Πριν να προστατέψετε τη διαμόρφωση με έναν κωδικό πρόσβασης, πρέπει να:

-         Ορίσετε τα [Upload rights] (ULr) and [Download rights] (dLr)

-         Σημειώστε προσεκτικά τον κωδικό πρόσβασης και φυλάξτε τον σε σημείο όπου μπορείτε να τον βρείτε.

Πρόσβαση στο μενού: [My preferences] [Password]

Μενού:

  • [Password status] PSSt: Kατάσταση κωδικού πρόσβασης.
  • [Password] PWd: 6ψήφιος κωδικός πρόσβασης. Πρέπει να εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης, για να ξεκλειδωθεί ο ρυθμιστής στροφών. Μόλις εισαχθεί ο σωστός κωδικός, ο ρυθμιστής στροφών παραμένει ξεκλείδωτος μέχρι την επόμενη αποσύνδεση της παροχής δικτύου.
  • [Upload rights]: Δικαιώματα Upload.
  • [Download rights]: Δικαιώματα Download.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην σελίδα 611 του ακόλουθου Programming Manual:

https://www.se.com/ww/en/download/document/NHA80757/

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα