{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Είναι εφικτή η προστασία ρυθμίσεων σε ρυθμιστή στροφών Altivar 312 [ATV312*];

Η λειτουργία κλειδώματος χρησιμοποιείται για την προστασία της διαμόρφωσης με έναν κωδικό πρόσβασης. Πρέπει να εισάγεται για να υπάρχει πρόσβαση σε μια προστατευμένη διαμόρφωση.

Όταν χρησιμοποιείται κωδικός για το κλείδωμα της πρόσβασης, αυτή επιτρέπεται μόνο στις παραμέτρους των μενού [1.2 MONITORING] (Non -) και [1.1 SPEED REFERENCE] (rEF-). Είναι δυνατό να χρησιμοποιείται το πλήκτρο MODE για αλλαγή μεταξύ των μενού.

Προσοχή: Σημειώστε προσεκτικά τον κωδικό πρόσβασης και φυλάξτε τον σε σημείο όπου μπορείτε να τον βρείτε.

[PIN code 1] Cod:

  • OFF: Χωρίς κωδικό πρόσβασης. Για να κλειδώσετε την πρόσβαση, εισαγάγετε κωδικό (2 έως 9.999). Η ένδειξη μπορεί να αλλάξει με βήμα, με χρήση του επιλογέα. Στη συνέχεια, πατήστε ENT. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [ON] (On) που υποδηλώνει ότι έχει κλειδωθεί η πρόσβαση.
  • ON: Υπάρχει κωδικός που κλειδώνει την πρόσβαση (2 έως 9.999).

- Για να ξεκλειδώσετε την πρόσβαση, εισαγάγετε τον κωδικό (χρησιμοποιώντας τον επιλογέα) και πατήστε ΕΝΤ. Ο κωδικός παραμένει στην οθόνη και η πρόσβαση είναι ελεύθερη μέχρι να απενεργοποιηθεί ξανά ο ρυθμιστής στροφών. Η πρόσβαση θα είναι κλειδωθεί ξανά την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί ο ρυθμιστής στροφών.

- Αν εισαχθεί εσφαλμένος κωδικός, η ένδειξη αλλάζει σε [ON] (On) και η πρόσβαση παραμένει κλειδωμένη. Αν εισαχθεί σωστός κωδικός η πρόσβαση είναι ελεύθερη και ο κωδικός παραμένει στην οθόνη.

- Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το κλείδωμα με τον ίδιο κωδικό, ενώ η πρόσβαση είναι ελεύθερη, επιστρέψτε στην ένδειξη [ON] (On) χρησιμοποιώντας τον επιλογέα και, στη συνέχεια, πατήστε ENT. Η ένδειξη [ON] (On) παραμένει στην οθόνη για να υποδηλώνει ότι η πρόσβαση έχει κλειδωθεί.

- Για να κλειδώσετε την πρόσβαση με νέο κωδικό, ενώ είναι ανοιχτή, εισαγάγετε τον νέο κωδικό (η ένδειξη αλλάζει βηματικά, με χρήση του επιλογέα) και, στη συνέχεια, πατήστε ENT. Στην οθόνη, εμφανίζεται η ένδειξη [ON] (On), υποδηλώνοντας ότι έχει κλειδωθεί η πρόσβαση.

- Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα της πρόσβασης, ενώ είναι ελεύθερη, επαναφέρετε την ένδειξη [OFF] [Εκτός] (OFF) χρησιμοποιώντας τον επιλογέα και, στη συνέχεια, πατήστε ENT. Η ένδειξη [OFF] [Εκτός] (OFF) παραμένει στην οθόνη. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και παραμένει έτσι μέχρι την επόμενη επανεκκίνηση.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην σελίδα 104 του ακόλουθου Programming Manual: https://www.se.com/ww/en/download/document/BBV46385/

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;