{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Είναι εφικτή η προστασία ρυθμίσεων σε ρυθμιστές στροφών Altivar 212 [ATV212*];

H λειτουργία κλειδώματος χρησιμοποιείται για την προστασία των ρυθμίσεων του ATV212.

Το ATV212 κλειδώνει ορίζοντας την παράμετρο F700 σε ‘1’, και ξεκλειδώνει όταν οριστεί ξανά σε ‘0’.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην σελίδα 68 του ακόλουθου Programming Manual: https://www.se.com/ww/en/download/document/S1A53838/

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 212
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 212