{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Τι είναι η λειτουργια κλειδώματος σε ρυθμιστές στροφών Altivar 71 [ATV71*];

Η λειτουργία κλειδώματος χρησιμοποιείται για την προστασία της διαμόρφωσης με έναν κωδικό πρόσβασης. Πρέπει να εισάγεται για να υπάρχει πρόσβαση σε μια προστατευμένη διαμόρφωση.

Ο ρυθμιστής στροφών δεν είναι κλειδωμένος, όταν ο κωδικός πρόσβασης οι κωδικοί PIN καθορίζονται σε [OFF] ή όταν έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης. Είναι εφικτή η πρόσβαση σε όλα τα μενού.

Πριν να προστατέψετε τη διαμόρφωση με έναν κωδικό πρόσβασης, πρέπει να:

-        Ορίσετε τα [Upload rights] (ULr) and [Download rights] (dLr)

-        Σημειώστε προσεκτικά τον κωδικό πρόσβασης και φυλάξτε τον σε σημείο όπου μπορείτε να τον βρείτε.

Πρόσβαση στο μενού: [4. PASSWORD]

Μενού:

CSt [Status]: Kατάσταση κωδικού πρόσβασης.

Cod [PIN code 1]: Kωδικός πρόσβασης. Πρέπει να εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης, για να ξεκλειδωθεί ο ρυθμιστής στροφών. Μόλις εισαχθεί ο σωστός κωδικός, ο ρυθμιστής στροφών παραμένει ξεκλείδωτος μέχρι την επόμενη αποσύνδεση της παροχής δικτύου

COd2 [PIN code 2]: Η παράμετρος είναι προσβάσιμη μόνο σε λειτουργία [Expert]. Η τιμή [OFF] δείχνει ότι δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης [Ξεκλείδωτο]. Η τιμή [ON] δείχνει ότι ο ρυθμιστής στροφών προστατεύεται και πρέπει να εισαχθεί κωδικός πρόσβασης για να το ξεκλειδώσετε. Μόλις εισαχθεί ο σωστός κωδικός, ο ρυθμιστής στροφών παραμένει ξεκλείδωτος μέχρι την επόμενη αποσύνδεση της παροχής δικτύου.

ULr [Upload rights]: Δικαιώματα Upload.

dLr [Download rights]: Δικαιώματα Download.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην σελίδα 259 του ακόλουθου Programming Manual: https://www.se.com/ww/en/download/document/1755855/

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 71
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 71