{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά επέκταση I/O μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα PLC SR3B101FU και SR3B261FU.

Σε κάθε ένα από τα PLC SR3B101FU και SR3B261FU μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις επεκτάσεις του πρακάτω συνδέσμου.

https://www.se.com/gr/el/product-range/531-zelio-logic/12147016141-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B1-%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%AD-%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CF%82/?N=2659774090+98773954

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Logic
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Logic