{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η αντικατάσταση της οθόνης αφής HMISTO511;

Πλησιέστερη αντιστοιχία της οθόης HMISTO511 (3.4’’ monochrome LCD, 16 MB memory, USB, Modbus) αποτελεί η οθόνη HMISTO705 (4.3" έγχρωμη TFT LCD, 26 MB memory, USB, Modbus).

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα