{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Σε τι τάση τροφοδοσίας προσφέρονται τα PLC της σειράς Modicon M221;

Τα ΤΜ221C προφέρονται σε τάση τροφοδοσίας 24 VDC και 100…240 VAC.

Τα ΤΜ221M προφέρονται σε τάση τροφοδοσίας 24 VDC.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα