{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Modicon M221: Πληροφορίες σχετικά με τις ενσωματωμένες I/O.

Ένα Modicon Μ221, αναλόγως του εμπορικού κωδικού του, μπορεί να έχει τις ακόλουθες ενσωματωμένες I/O.

·        Sink/Source εισόδοι, εκ των οποίων κάποιες μπορούν να είναι υψηλής ταχύτητας, και σχετιζόμενες με High-speed Counters (HSC) της τάξης των 100kHz.

·        Έξοδοι τύπου ρελε.

·        Sink/Source έξοδοι, εκ των οποίων κάποιες μπορούν να είναι υψηλής ταχύτητας, και σχετιζόμενες γεννήτριες παλμών (PLS), διαμόρφωση πλάτους παλμού (PWM), έλεγχο θέσης (PTO), γεννήτρια συχνοτήτων (FREQGEN).

·        Αναλογικές είσοδοι τύπου 0-10 V

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα