{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

EcoStruxure Machine Expert – Basic: Πληροφορίες σχετικά με τα αντικέιμενα (objects).

Στο EcoStruxure Machine Expert - Basic, ο όρος αντικείμενο (object) χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει μια περιοχή μνήμης του ελεγκτή που προορίζεται για χρήση από το πρόγραμμα.

Τα objects μπορεί να είναι:

-         Απλές μεταβλητές όπως memory bits και words

-         Διευθύνσεις ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων και εξόδων

-         Εσωτερικές μεταβλητές όπως system words και system bits

-         Προκαθορισμένες συναρτήσεις συστήματος ή μπλοκ συναρτήσεων, όπως χρονικά ή μετρητές.

Η μνήμη του ελεγκτή είναι προκαθορισμένη εκ των προτέρων για ορισμένους τύπους αντικειμένων , και εκχωρείται αυτόματα για κάποιους άλλους όταν το πρόγραμμα κατεβαίνει στον ελεγκτή.

Τα αντικείμενα χρησιμοποιούν το πρόθεμα «%». Παράδειγμα το %Q0.3 είναι η διεύθυνση μια ψηφιακής εξόδου.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον παρακάτω οδηγό χρήσης: https://www.se.com/gr/el/download/document/EIO0000003281/

Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα