{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Modicon M221: Πληροφορίες σχετικά με τον Watchdog Timer.

Στο M221 Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης ενός watchdog timer για το κυρίως (master) ή το περιοδικό (periodic) task. Αν η εκτέλεση του task ξεπεράσει τον ορισμένο χρόνο του watchdog timer, ο ελεγκτής πάει σε κατάσταση “HALTED”. Γενικά, ο watchdog timer επιτηρεί εάν το πρόγραμμα χρησιμοποιεί περισσότερο από το 80% της επεξεργαστικής ισχύος και σταματάει τον ελεγκτή.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον παρακάτω οδηγό χρήσης: https://www.se.com/gr/el/download/document/EIO0000000976/

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα