{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Modicon M221: Πληροφορίες σχετικά με τα Master tasks

Τα Master tasks μπορούν να τρέξουν με τα ακόλουθα scan modes:

- Freewheeling mode

- Periodic mode

Τo Master task είναι το κυρίως πρόγραμμα της εφαρμογής. Όταν το master task είναι σε freewheeling mode, ένα νέο scan ξεκινάει αμέσως μετά το πέρας του προηγούμενου. Όταν είναι σε periodic mode, ο ελεγκτής περιμένει το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου που έχει ρυθμιστεί στο πρόγραμμα ώστε να ξεκινήσει ένα νέο scan cycle. Το εύρος αυτού του χρόνου ρυθμίζεται από 1…150ms.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον παρακάτω οδηγό χρήσης: https://www.se.com/gr/el/download/document/EIO0000000976/

Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα