{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποια είναι η αντικατάσταση των καταργημένων μαγνητικών διακοπτών Optimal 25 (GK2-CF);

Παρακάτω αναφέρονται οι τις πλησιέστερες αντιστοιχίες.

Καταργημένος εμπορικός κωδικός

Πλησιέστερη

Αντιστοιχία

Περιγραφή
GK2CF03

GV2L03

TeSys GV2 - μαγνητικός διακόπτης προστασίας - 0.4 A - ακροδέκτες βίδας
GK2CF04

GV2L04

TeSys GV2 - μαγνητικός διακόπτης προστασίας - 0.63 A - ακροδέκτες βίδας
GK2CF05

GV2L05

TeSys GV2 - μαγνητικός διακόπτης προστασίας - 1 A - ακροδέκτες βίδας

GK2CF06

GV2L06

TeSys GV2 - μαγνητικός διακόπτης προστασίας - 1.6 A - ακροδέκτες βίδας
GK2CF07

GV2L07

TeSys GV2 - μαγνητικός διακόπτης προστασίας - 2.5 A - ακροδέκτες βίδας
GK2CF08

GV2L08

TeSys GV2 - μαγνητικός διακόπτης προστασίας - 4 A - ακροδέκτες βίδας
GK2CF10

GV2L10

TeSys GV2 - μαγνητικός διακόπτης προστασίας - 6.3 A - ακροδέκτες βίδας
GK2CF12

#N/A

#N/A
GK2CF14

GV2L14

TeSys GV2 - μαγνητικός διακόπτης προστασίας - 10 A - ακροδέκτες βίδας
GK2CF16

GV2L16

TeSys GV2 - μαγνητικός διακόπτης προστασίας - 14 A - ακροδέκτες βίδας
GK2CF21

#N/A

#N/A

GK2CF22

GV2L22

TeSys GV2 - μαγνητικός διακόπτης προστασίας - 25 A - ακροδέκτες βίδας

Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα