{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

EVlink: Πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες φόρτισης (charging modes)

Η λειτουργία φόρτισης καθορίζει το επίπεδο προστασίας της εγκατάστασης.

Mode 1: Χαμηλό επίπεδο προστασίας:

 • Απευθείας σύνδεση οχήματος στο δίκτυο.
 • Χωρίς ειδικό ρευματοδότη (οικιακή πρίζα).
 • Απλό καλώδιο.
 • Κίνδυνος υπερφόρτωσης.

Mode 2: Αποδεκτό επίπεδο προστασίας:

 • Απευθείας σύνδεση οχήματος στο δίκτυο.
 • Χωρίς ειδικό ρευματοδότη (οικιακή πρίζα).
 • Ειδικό καλώδιο φόρτισης
 • Τύπος ρευματοδότη από τον σταθμό φόρτισης: Οικιακή πρίζα
 • Τύπος ρευματοδότη προς το όχημα: Type 1, Type 2.

Mode 3: Υψηλό επίπεδο προστασίας:

 • Απευθείας σύνδεση οχήματος στο δίκτυο.
 • Με ειδικό ρευματοδότη που διαθέτει λειτουργία επιτήρησης φόρτισης
 • Ειδικό καλώδιο φόρτισης, ενσωματωμένο ή αποσπώμενο από τον σταθμό φόρτισης
 • Τύπος ρευματοδότη από τον σταθμό φόρτισης: Type 2
 • Τύπος ρευματοδότη προς το όχημα: Type 1, Type 2, CCS Combo 2.

Mode 4: Υψηλό επίπεδο προστασίας:

 • Σύνδεση οχήματος στο δίκτυο μέσω εξωτερικού φορτιστή
 • DC σταθμός φόρτισης που διαθέτει λειτουργία επιτήρησης φόρτισης
 • Ειδικό καλώδιο φόρτισης
 • Τύπος ρευματοδότη από τον σταθμό φόρτισης: Ενσωματωμένο καλώδιο
 • Τύπος ρευματοδότη προς το όχημα: Type 2, CHAdeMO, CCS Combo 2.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ακόλουθο κατάλογο: https://www.se.com/gr/el/download/document/COM-POWER-VE-CA3-EN/

Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα