{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πώς συνδέεται ο διακόπτης φορτίου φωτοβολταϊκών INS80PV [28907];

Η καλωδίωση γίνεται με δύο πόλους σε σειρά, όπως περιγράφεται στο παρακάτω εγχειρίδιο χρήσης.


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=S1A3559100-02.pdf&p_Doc_Ref=S1A3559100

Schneider Electric Greece

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
28907
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
28907