{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η αντικατάσταση του εξαρτήματος LV429214;

Ο κωδικός LV429214 αποτελεί εξάρτημα σύνδεσης 4P στοιχείου διαρροής Vigi σε 3P διακόπτη για Compact NSX100..250.

Το εν λόγω εξάρτημα έχει καταργηθεί χωρίς αντικατάσταση.

Πιθανές εναλλακτικές λύσεις είναι:

01. Επιλογή 4P διακόπτη Compact NSX100..250 με μονάδα προστασίας που ενσωματώνει την προστασία διαρροής (Micrologic 4.2 ή 7.2).

https://www.se.com/ww/en/product-range/1887-compact-nsx/12069425884-circuit-breakers/?N=3931617164+592466395+3354585507&filter=business-4-low-voltage-products-and-systems&parent-subcategory-id=4230

ή

02. Χρήση ανεξάρτητου ρελέ διαρροής Vigirex με τοροειδή μετασχηματιστή και πηνίο ανοίγματος για τον διακόπτη ισχύος.

https://www.se.com/gr/el/product-range/1014-vigirex-rh10mp-rh21mp-rh99mp-rh197-rhu/53248962376-type-a/?selected-node-id=53248962474#openFilters

https://www.se.com/gr/el/product-range/1014-vigirex-rh10mp-rh21mp-rh99mp-rh197-rhu/53248962376-type-a/?N=3427624280&selected-node-id=53248962474

https://www.se.com/ww/en/product-range/1887-compact-nsx/40456363903-operation-and-control-accessories/?N=153967518+1420407727&filter=business-4-low-voltage-products-and-systems&parent-subcategory-id=4230

Explore more
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα