{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πως γίνεται η καλωδίωση του διακόπτη ρολών της Sedna [SDN13003**];

Το σχεδιάγραμμα καλωδίωσης θα βρείτε παρακάτω.

Από το παραπάνω σχεδιάγραμμα είναι εμφανές ότι διακόπτης ρολών διαθέτει ηλεκτρική μανδάλωση (όχι μηχανική).

Δηλ, σε περίτπωση που πατηθούν και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα, καμία εντολή δεν στέλνεται στο μοτέρ των ρολών.

Schneider Electric Greece

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Sedna
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Sedna