{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Είναι εφικτή η μεταφορά προγράμματος από Altivar 61 [ATV61] σε Altivar Process 630 [ATV630];

Δεν υπάρχει τρόπος αυτόματης μετατροπής ή μεταφοράς του προγράμματος.

Ο προγραμματισμός του ATV630 θα χρειαστεί να γίνει χειροκίνητα.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα