{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η αντικατάσταση του περιστροφικού διακόπτη XBCD19116S11;

Άμεση αντικατάσταση δεν διατίθεται.

Ως εναλλακτική λύση μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση χρήσης της του συνδυασμού K1H014N (επαφές) + KAC1S (χειριστήριο με κλειδί).

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
K1H014NKAC1S
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
K1H014NKAC1S