{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η αντικατάσταση της οθόνης αφής XBTGT6330;

Πλησιέστερη αντιστοιχία αποτελεί ο θόνη αφής HMIGTO6310.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
HMIGTO6310
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
HMIGTO6310