{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η αντικατάσταση της οθόνης αφής HMISTO531;

Η οθόνη HMISTO531 δεν έχει άμεση αντικατάσταση.

Εφόσον το επιτρέπει η εφαρμογή, μπορεί να εξεταστεί η χρήση της οθόνης HMISTO735 ή της οθόνης HMISTU655;

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
HMISTU655HMISTO735
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
HMISTU655HMISTO735