{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η αντικατάσταση της οθόνης αφής HMISTO512;

Η οθόνη HMISTO512 δεν έχει άμεση αντικατάσταση.

Εφόσον το επιτρέπει η εφαρμογή, μπορεί να εξεταστεί η χρήση της οθόνης HMISTO705.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
HMISTO705
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
HMISTO705