{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Altivar Machine ATV320 | Βασικές ρυθμίσεις

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές τροποποήσεις από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του ρυθμιστή.

01.    Ρύθμιση στοιχείων κινητήρα

ConF ->    FuLL ->    SIM- ->     nPr =    ονομαστική ισχύς κινητήρα (kW) που αναγράφεται στην πινακίδα του
UnS =    ονομαστική τάση κινητήρα (V) που αναγράφεται στην πινακίδα του
nCr =     ονομαστικό ρεύμα κινητήρα (A) που αναγράφεται στην πινακίδα του
FrS =     ονομαστική συχνότητα κινητήρα (Hz) που αναγράφεται στην πινακίδα του
nSP =    ονομαστική ταχύτητα κινητήρα (rpm) που αναγράφεται στην πινακίδα του
ItH =    σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα κινητήρα (A) που αναγράφεται στην πινακίδα του


02.    Ρύθμιση καναλιών ελέγχου στροφών, εκκίνησης και στάσης του κινητήρα (επιλογή ενός εκ των παρακάτω περιπτώσεων)

α. Έλεγχος στροφών: εξωτερικό ποτενσιόμετρο (κλέμμες +10V, AI1, COM)
Eντολή εκκίνησης / στάσης: εξωτερικός διακόπτης ON / OFF (κλέμμες +24V, DI1)

Δεν απαιτείται κάποια παραμετροποίηση

β. Έλεγχος στροφών: επιλογέας στην πρόσοψη του ρυθμιστή
Εντολή εκκίνησης / στάση: εξωτερικός διακόπτης ON / OFF (κλέμμες +24V, DI1)

ConF ->    FuLL ->    CtL- ->    CHCF =    SEP (απαιτείται πάτημα ENTER για 2s)
Fr1 =    AIU1
Cd1 =    ter


03.    Λοιπές βασικές παράμετροι (προαιρετικά)

ConF ->    FuLL ->    SIM- ->    ACC =    χρόνος επιτάχυνσης (s)
dEC =    χρόνος επιβράδυνσης (s)


Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα