{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η αντικατάσταση του dimmer SDN2201170;

Αντί του dimmer SDN2201170 (2way rotary pushbutton dimmer - 420VA) μπορεί να εξεταστεί η περίτπωση χρήσης του SDN2201270 (2way rotary pushbutton dimmer - 400W).

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
SDN2201270
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
SDN2201270