{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποια είναι η αντικατάσταση του θερμομαγνητικού διακόπτη GV3ME40;

Ως αντικατάσταση του GV3ME40 (25...40 A) μπορεί να επιλεχθεί το GV3P32 (23…32 A) ή το GV3P40 (30…40 A) βάσει του επιθυμητού εύρους ρύθμισης.

Schneider Electric Greece

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα