Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Πρόγραμμα συνεργατών EcoXpert
 • Schneider Electric Exchange
 • Το Πρόγραμμα συνεργατών EcoXpert είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων από τη Schneider Electric, που προσφέρουν τεχνογνωσία και υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των κοινών πελατών μας. Οι συνεργάτες EcoXpert αποτελούν επέκταση του δικτύου της Schneider Electric, και είναι άριστα εξειδικευμένοι στους τομείς ελέγχου κτιρίων, διαχείρισης ισχύος και διαχείρισης ενέργειας. Με αποδεδειγμένο ιστορικό παροχής κορυφαίων υπηρεσιών και λύσεων, οι συνεργάτες EcoXpert έχουν δεσμευτεί να παρέχουν έξυπνες και βιώσιμες λύσεις που προσθέτουν αξία και μακροβιότητα στην επιτυχία των κοινών πελατών μας.
 • Ένας συνεργάτης EcoXpert είναι μια εταιρεία πιστοποιημένη από τη Schneider Electric, τα επιμέρους μέλη του προσωπικού εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται από τη Schneider Electric ως προς τα συστήματα, τις λύσεις και την τεχνολογία EcoStruxure™, καθώς και ως προς το Wiser, τη συνδεδεμένη τεχνολογία μας για κατοικίες.
 • Σήμερα, υπάρχουν σχεδόν 3.800 συνεργαζόμενες εταιρείες EcoXpert παγκοσμίως, οι οποίες εκτείνονται σε 74 χώρες.
 • Το σήμα EcoXpert αντιπροσωπεύει την πιστοποίηση της Schneider Electric για την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τη δέσμευση απέναντι στους πελάτες και την αφοσίωση στην επωνυμία που δείχνει ο εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης.
 • Υπάρχουν 11 11 πιστοποιήσεις σήματος EcoXpert

  Αυτοματισμός κτιρίων και κατοικιών:
  1. Συστήματα διαχείρισης κτιρίων
  2. Έλεγχος πρόσβασης
  3. Έλεγχος φωτισμού και αίθουσας
  4. Datacom
  5.Κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις

  Διαχείριση και διανομή ισχύος:
  6. Κρίσιμη ισχύς
  7. Αυτοματισμός υποσταθμών
  8. Ψηφιακή οθόνη
  9. Πίνακας χαμηλής τάσης
  10. Πίνακας μέσης τάσης

  Υπηρεσίες:
  11. Υπηρεσίες ισχύος
 • Υπάρχουν 2 επίπεδα πιστοποίησης:

  • Πιστοποιημένος συνεργάτης EcoXpert
  • Κορυφαίος συνεργάτης EcoXpert
 • Σήμερα, υπάρχουν 5 τομείς εξειδίκευσης:

  Υγειονομική περίθαλψη
  Κέντρα δεδομένων
  Ξενοδοχεία
  Ακίνητα
  Λιανεμπόριο

  Σήμερα, υπάρχει μόνο ένα επίπεδο εξειδίκευσης για κάθε τομέα. Δεν υπάρχει επίπεδο κορυφαίου συνεργάτη.
  Σημείωση: Οι ειδικεύσεις δεν συνιστούν πιστοποιημένα σήματα. Δεν μπορείτε να λάβετε εξειδίκευση μέχρι να γίνετε εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης EcoXpert σε τουλάχιστον έναν από τους έντεκα τομείς τεχνογνωσίας (σήματα).
 • Το Πρόγραμμα συνεργατών EcoXpert προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες και πλεονεκτήματα, όπως εξειδίκευση και εκπαίδευση σε τομείς, πιστοποίηση εξειδίκευσης στη διαχείριση της κρίσιμης ισχύος, μια δυναμική ευκαιρία εξέλιξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, εκτεταμένες εγγυήσεις, συστήματα διαχείρισης σχέσεων συνεργατών, πρωτοβουλίες μάρκετινγκ με την από κοινού προώθηση σημάτων και πρόσβαση στο εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων της Schneider Electric. Οι παράγοντες διαφοροποίησης ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Schneider Electric στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες.
 • Όταν η Schneider Electric ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης για μια συνεργαζόμενη εταιρεία, αυτή θα πρέπει να πληροί ορισμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις και να ολοκληρώσει το σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προκειμένου να πιστοποιηθεί ως συνεργάτης EcoXpert. Μόλις η εταιρεία EcoXpert αποκτήσει ένα σήμα εξειδίκευσης, μπορεί να επιδιώξει να εξειδικευτεί σε ακόμα έναν ή περισσότερους τομείς. Οι απαιτήσεις αυτές ποικίλουν ανά χώρα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Schneider Electric στην περιοχή σας για συγκεκριμένες πληροφορίες.
 • Ναι.
 • Ναι.
 • Ένας συνεργάτης EcoXpert αποκτά τη δύναμη που περιλαμβάνει η παγκόσμια επωνυμία μας, την εξειδίκευσή μας στον τομέα του ελέγχου κτηρίων, των αξιόπιστων υποδομών και της διαχείρισης ενέργειας, καθώς και αποκλειστικά οφέλη, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων, ευνοϊκές ανταμοιβές, καθοδήγηση σε πρωτοποριακές τεχνολογίες και λύσεις, μια συνεργασία που υποστηρίζει την επιχείρησή σας από κάθε άποψη, και πολλά άλλα. Συνοπτικά, τα οφέλη αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Αναγνώριση ως ένας από τους πλέον αξιόλογους ειδικούς στον τομέα εξειδίκευσής σας
  • Περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες αύξησης της κερδοφορίας
  • Βελτίωση του ρυθμού κερδοφορίας μέσω της συνεργασίας με το δίκτυο EcoXpert για την αξιοποίηση ικανοτήτων και τη βελτιστοποίηση λύσεων
  • Μεγιστοποίηση του περιθωρίου κέρδους και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με δοκιμασμένες, εγκεκριμένες και τεκμηριωμένες τεχνολογίες και λύσεις
  • Διαφοροποίηση με πρωτοβουλίες από κοινού προώθησης σημάτων και κοινών ενεργειών μάρκετινγκ που ενισχύουν την προβολή της επωνυμίας
  • Πρόσβαση στην κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία EcoStructure και το χαρτοφυλάκιο προσφορών της Schneider Electric
  • Καθοδήγηση και συνεχής εκπαίδευση για την ανάπτυξη του συνόλου δεξιοτήτων της ομάδας σας
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης και μιας διαδικασίας πιστοποίησης
  • Ελαχιστοποιημένοι χρόνοι μηχανολογικής διεργασίας και θέσης σε λειτουργία, οι οποίοι βελτιστοποιούν την ενσωμάτωση συστημάτων 3ων κατασκευαστών
  • Ένα αποκλειστικό πρόγραμμα ανταμοιβών που υποστηρίζει την επιχείρησή σας σε κάθε σας ενέργεια
 • Το πρόγραμμα EcoXpert προσφέρει άμεσα πλεονεκτήματα στους πελάτες, παρέχοντάς τους τα υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων για τα έργα τους, συνεργασία στην επίλυση προβλημάτων και καινοτόμες και κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση των μοναδικών τους αναγκών. Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα από ό,τι ο καθένας μεμονωμένα, επιτρέποντας στους συνεργάτες EcoXpert μας να παρέχουν λύσεις που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών και να εξασφαλίζουν αποτελέσματα που διαρκούν.

  • Κορυφαίες στον τομέα τεχνολογίες και λύσεις. Αξιοποιήστε το κορυφαίο στον τομέα χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών EcoStruxure της Schneider Electric μέσω ενός δικτύου άριστα εξειδικευμένων υπευθύνων ενοποίησης συστημάτων, κατασκευαστών πινάκων και άλλων παρόχων τεχνολογίας.
  • Πιστοποιημένο δίκτυο ειδικών. Οι συνεργάτες EcoXpert διατηρούν την επαγγελματική τους επάρκεια μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς εκπαίδευσης και πιστοποίησης από τους ειδικούς της Schneider Electric, ώστε να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στον συνεργάτη που επιλέγετε.
  • Παγκόσμια εμβέλεια. Με σχεδόν 4.000 συνεργάτες EcoXpert σε περισσότερες από 70 χώρες, μπορείτε να έχετε τοπική υποστήριξη, όπου και αν βρίσκονται οι εγκαταστάσεις σας.
  • Συνδεδεμένη τεχνογνωσία. Οι συνεργάτες EcoXpert συνεργάζονται για την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών σε διάφορες εφαρμογές και τεχνολογίες.
  • Μείωση κινδύνου και κόστους. Η εγκατάσταση από ειδικούς παρέχεται εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος συντήρησης και βελτιωμένη παραγωγικότητα.
  • Μακροχρόνια συνεργασία. Οι συνεργάτες EcoXpert νοιάζονται για την επιχείρησή σας και δεσμεύονται για την παροχή ικανοποίησης και επιτυχημένων αποτελεσμάτων που διαρκούν.
  • Επιλέξτε με σιγουριά. Απαλλαγείτε από κάθε άγχος χάρη στην υποστήριξη από έναν κορυφαίο ηγέτη στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας και της αυτοματοποίησης.
 • Οι συνεργαζόμενες εταιρείες EcoXpert αναμένεται να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ενημέρωσης όσον αφορά τις προσφορές της Schneider Electric, να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις που περιγράφονται στη σύμβαση, να είναι πιστοί υποστηρικτές της Schneider Electric, να υιοθετήσουν πρωτοβουλίες από κοινού προώθησης σημάτων και συνεργατικού μάρκετινγκ για την ενίσχυση της αξίας της εταιρικής σχέσης και να επιδείξουν προθυμία στην ανάπτυξη σχέσεων επαγγελματικής συνεργασίας.
 • Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν οι υφιστάμενοι συνεργάτες της Schneider Electric, καθώς και υπεύθυνοι ολοκλήρωσης συστημάτων, κατασκευαστές πινάκων, ηλεκτρολόγοι και άλλοι πάροχοι τεχνολογίας που ενδιαφέρονται να γίνουν συνεργάτες της Schneider Electric.
 • Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Schneider Electric στην περιοχή σας για συγκεκριμένες πληροφορίες.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μας email ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Schneider Electric.
 • Με το Schneider Electric™ Exchange, ανοίγουμε την πύλη στην πιο ποικιλόμορφη κοινότητα ειδικών του κόσμου. Γιατί κανείς δεν φτάνει σε κάθε επίπεδο καινοτομίας όπως εμείς. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε, να συνεργαστείτε και να ανεβείτε επίπεδο ανταλλάσσοντας ιδέες, λύσεις, δεξιότητες και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ενισχύστε τις τολμηρές ιδέες του σήμερα και του αύριο με μια κοινότητα ειδικών, που συγκεντρώνονται παγκοσμίως σε πραγματικό χρόνο, μόνο στο Exchange.
 • Το Exchange είναι ανοιχτό για όλους, αλλά απαιτεί εγγραφή. Εγγραφείτε σήμερα και αρχίστε να δημιουργείτε το δίκτυό σας στο οικοσύστημα.
 • Για να επικοινωνήσετε με ένα συνεργάτη EcoXpert, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αντιστοίχισης που σας βοηθά να επιλέξετε τομέα εξειδίκευσης, περιοχή ή/και επίπεδο πιστοποίησης (όπως τα σήματα EcoXpert) και κατόπιν να δείτε ποιος ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να βρείτε την πλήρη λίστα των εταιρειών που είναι καταχωρισμένες στο Exchange εδώ και να επιλέξετε τα σήματα EcoXpert που αναζητάτε.
 • Για να καταχωρίσετε την εταιρεία σας στο Exchange, πρέπει απλώς να εγγραφείτε στην πλατφόρμα και, στη συνέχεια, να ακολουθήσετε τα λίγα βήματα σε αυτήν τη σελίδα, για να καταχωρίσετε την εταιρεία σας, να περιγράψετε την προσφορά σας και να γίνετε πάροχος υπηρεσιών που είναι ορατός από όλο το οικοσύστημα.
 • Το EcoXpert Extranet φιλοξενείται στο Exchange και χρησιμοποιεί τα ίδια διαπιστευτήρια σύνδεσης. Αν είστε ήδη μέλος του Extranet, απλώς κάντε κλικ στην επιλογή Log In (Σύνδεση) στην επάνω δεξιά γωνία της τοποθεσίας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Exchange.

  Για να κάνετε είσοδο ως χρήστης για πρώτη φορά, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο Exchange.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
  Τα δικαιώματα και το επίπεδο πρόσβασης στην πλατφόρμα καθορίζονται από τον τομέα email. Αν είστε συνεργάτης EcoXpert, πρέπει να εγγραφείτε με τον εταιρικό τομέα σας (διεύθυνση email), για να διασφαλίσετε την κατάλληλη πρόσβαση στις πληροφορίες. Αν εγγραφείτε με προσωπική διεύθυνση email (π.χ. Gmail, Hotmail, κ.λπ.), τα δικαιώματά σας θα εκχωρηθούν στο χαμηλότερο επίπεδο πρόσβασης επισκεπτών.
Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Βρείτε ένα συνεργάτη EcoXpert κοντά σας

Οι συνεργάτες μας EcoXpert έχουν πιστοποιηθεί στην ανοιχτή, διαλειτουργική αρχιτεκτονική και πλατφόρμα EcoStruxure με δυνατότητα IoT, και στο Wiser, τη συνδεδεμένη τεχνολογία μας για κατοικίες, για την παροχή κτιρίων με καλύτερη απόδοση για τους πελάτες τους.

Γίνετε σήμερα συνεργάτης EcoXpert!

Μοιραστείτε το όραμά μας να φέρουμε την επανάσταση στο μέλλον των έξυπνων κτιρίων και του ΙοΤ. Συνδεθείτε με ειδικούς που έχουν πιστοποιηθεί στον έλεγχο κτιρίων, στη διαχείριση ισχύος και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Δωρεάν"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Aνακαλύψτε"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerGR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν είναι ενημερωμένο και αντιμετωπίζει γνωστά ζητήματα ασφάλειας. Επίσης, ενδεχομένως να μην προβάλλονται όλες οι δυνατότητες του συγκεκριμένου website ή άλλων websites. Παρακαλούμε να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του συγκεκριμένου website. Για βέλτιστη λειτουργικότητα, προτείνεται ο Internet Explorer 9 ή μια πιο πρόσφατη έκδοσή του.

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!