Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

AVEVA™ Plant SCADA

Λύση λογισμικού SCADA για τοποθεσίες υψηλής απόδοσης, που επιτρέπει την έξυπνη παραγωγή μέσω του εκσυγχρονισμού της τεχνολογίας των φυτών.

Το SCADA Plant AVEVA (πρώην Citect SCADA) είναι μια αξιόπιστη, ευέλικτη και υψηλής απόδοσης λύση λογισμικού Εποπτικού Ελέγχου και Λήψης Δεδομένων (SCADA) για πελάτες βιομηχανικών διεργασιών.
AVEVA™ Plant SCADA Schneider Electric Λύση λογισμικού SCADA για τοποθεσίες υψηλής απόδοσης, που επιτρέπει την έξυπνη παραγωγή μέσω του εκσυγχρονισμού της τεχνολογίας των φυτών.