Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Η χρήση αυτού του εργαλείου, συνεπάγεται την εκ μέρους σας κατανόηση και συμφωνία ως προς τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ"

Οι πληροφορίες του αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος της Schneider Electric είναι απόρρητες και παρέχονται αποκλειστικά στο παραλαμβάνον συμβαλλόμενο μέρος βάσει ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και στο πλαίσιο χρήσης "ΩΣ ΕΧΕΙ". Η Schneider Electric ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Καθώς η Schneider Electric έχει καταβάλλει εύλογες εμπορικές προσπάθειες προκειμένου να προσδιορίσει ποια προϊόντα θεωρούνται λειτουργικά ισοδύναμα, αυτά ενδέχεται να μην είναι απαραίτητα ισοδύναμα με τις απαιτήσεις ως προς τη μορφή, καταλληλότητα και λειτουργία. Η Schneider Electric δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση βάσει της χρήσης των στοιχείων παραπομπής του προϊόντος από το παραλαμβάνον μέρος ή τους πελάτες του. Συγκεκριμένα, το παραλαμβάνον μέρος συμφωνεί να ενημερώσει όλους τους χρήστες των σχετικών επαγγελματικών εργαλείων του προϊόντος του ως προς την ιδιαίτερη ανάγκη ανεξάρτητης επαλήθευσης για την καταλληλότητα οποιουδήποτε σχετικού επιλεγμένου προϊόντος για να αντικαταστήσει ένα άλλο προϊόν σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Λάβετε υπόψιν το εξής: Το προϊόν αντικατάστασης ενδέχεται να μην είναι ακριβώς το ίδιο. Διαβάστε ξανά το ενημερωτικό έντυπο καθώς και τη σχετική τεκμηρίωση της Schneider Electric για να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν.
>
Συνομιλήστε μαζί μας (chat)

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!