Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Κανονισμοί EcoDesignΟ κανονισμός EcoDesign τέθηκε σε ισχύ την 11η Ιουνίου του 2014 και έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω νέα νομοθεσία επιβάλλει, στα πλαίσια της ΕΕ, μέγιστο επίπεδο απωλειών για μετασχηματιστές που έχουν τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιουλίου 2015 και μετά, αλλά ισχύει και για τους μετασχηματιστές που αγοράστηκαν μετά την 11η Ιουνίου 2014.

Μετά την 1η Ιουλίου 2015, δεν θα είναι δυνατή η διάθεση στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία μετασχηματιστών που δεν πληρούν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις και οι κατασκευαστές θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου.

Μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, οι κατασκευαστές δεν πρέπει να συνάπτουν νέες συμβάσεις-πλαίσια για μετασχηματιστές με προδιαγραφές εξοικονόμησης ενέργειας που είναι κατώτερες από τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στον κανονισμό.

Οι συμβάσεις-πλαίσια που έχουν υπογραφεί πριν από την 11η Ιουνίου 2014 δύνανται να ισχύσουν έως την ημερομηνία λήξης, ακόμη και για παραδόσεις μετά την 1η Ιουλίου 2015.

Λογική: Δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΕ εφαρμόζει το πρόγραμμα «20-20-20» έως το 2020:
 • Μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
 • Μείωση κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας 
 • Επίτευξη του στόχου 20% από ανανεώσιμη ενέργεια στη συνολική παραγωγή 
 • Οι απώλειες μετασχηματιστών ισχύος αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,5% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ
Έως το 2020, η εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης περίπου των 16TWh/έτος είναι επιτεύξιμη βάσει του νέου κανονισμού

Οι δύο κύριοι στόχοι του κανονισμού EcoDesign όσον αφορά τα προϊόντα μετασχηματιστών είναι οι εξής:
 • Η μείωση των ηλεκτρολογικών απωλειών (1ο βήμα το 2015/ 2ο βήμα το 2021)
 • Αποσαφήνιση και πιο ορατή ένδειξη των επιδόσεων
Εναρμόνιση των μέγιστων επιπέδων απωλειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αίτημα απόδοσης σε μετασχηματιστές μέσης ισχύος για πρώτη φορά.

Επίδραση του κανονισμού EcoDesign στους μετασχηματιστές

Μετασχηματιστές ελαίου και χυτορητίνης: μειωμένο επίπεδο απωλειών για μετασχηματιστές διανομής ελαίου και χυτορητίνης έως και 3150kVA

Μετασχηματιστές μεσαίας ισχύος και ισχύος:
 • Επίπεδο μέγιστης απόδοσης (Συνδυασμός απωλειών φορτίου και μη απωλειών φορτίου) όσον αφορά μετασχηματιστές >3150kVA
 • Κανένας κανονισμός μέχρι στιγμής για μετασχηματιστές >3150kVA
 • Μετασχηματιστές ξηρού τύπου έως και 10MVA 36kV
 • Οι ειδικοί μετασχηματιστές δεν επηρεάζονται από τον συγκεκριμένο κανονισμό
 • Σημαντική αύξηση όσον αφορά το κόστος και το βάρος / τις διαστάσεις του εξοπλισμού
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους (βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας)
> Επίσημα έγγραφα της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Ξεκινήστε εδώ!

Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.

Σημεία πώλησης

Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Περιήγηση στην υπηρεσία "Συχνές ερωτήσεις"

Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε, κάνοντας αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Επικοινωνία με την ομάδα πωλήσεων

Ξεκινήστε online τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός θα επικοινωνήσει μαζί σας.