Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.
Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Συλλογή δεδομένων

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Διαχείριση δεδομένων

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Resource Advisor

Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις των δεδομένων αναφορών ενέργειας και βιωσιμότητας σήμερα

Εξερευνήστε περισσότερους πόρους και προοπτικές αναφορών ενέργειας και βιωσιμότητας

Μετατρέψτε τα δεδομένα πόρων σε πράξη

Οραματιστείτε ένα καλύτερο τοπίο ενέργειας και βιωσιμότητας. Μετρήσεις βιωσιμότητας και δεδομένα προμήθειας. Πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις. Όλα είναι συγκεντρωμένα σε ένα μέρος. Στη συνέχεια, αναλύστε και κοινοποιήστε αναφορές σε ενδιαφερόμενους φορείς, για να επιτύχετε καλύτερη συνεργασία. Τέλος, ιεραρχήστε τα έργα για να βελτιώσετε την απόδοση και τη συνέχιση της βιωσιμότητας.

Η AEG προσθέτει βιώσιμη καινοτομία στις λειτουργίες της

Ανακαλύψτε πώς η AEG αύξησε την κερδοφορία και τη βιωσιμότητά της με την καινοτομία σε κάθε επίπεδο του προγράμματος παροχής συμβουλών βιωσιμότητας της Schneider Electric.
Επιχειρηματίας χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνό του σε κτίριο γραφείου

Έξυπνη αγορά ενέργειας

Εξαρτήματα αυτοκινήτου σε εργοστάσιο αυτοκινήτων

Αποδοτική χρήση ενέργειας

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!

1. Τι είναι η διαχείριση ενέργειας; 

Η διαχείριση ενέργειας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και τον έλεγχο της χρήσης ενέργειας με συστηματικό τρόπο για τη βελτίωση της απόδοσης, τη μείωση του κόστους και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η παροχή συμβουλών σε θέματα ενέργειας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση περιπλοκών και προκλήσεων, και στην κατάρτιση προσαρμοσμένων στρατηγικών που ενισχύουν τους οργανισμούς για την αποτελεσματική επίτευξη αυτών των στόχων.

2. Γιατί είναι σημαντικά τα προγράμματα διαχείρισης ενέργειας; 

Τα προγράμματα διαχείρισης ενέργειας είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς βοηθούν τις εταιρείες να εντοπίσουν ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης του κόστους και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα. Η αποτελεσματική συμβουλευτική σε θέματα ενέργειας καθοδηγεί τη στρατηγική εφαρμογή, προάγοντας τη βιωσιμότητα και βελτιώνοντας τόσο την οικονομική όσο και την περιβαλλοντική απόδοση.

3. Πώς επωφελούνται οι εταιρείες από τα προγράμματα διαχείρισης ενέργειας; 

Οι εταιρείες επωφελούνται από τα προγράμματα διαχείρισης ενέργειας που υποστηρίζονται από λογισμικό βιωσιμότητας και συμβουλευτική σε θέματα ενέργειας. Επιτυγχάνουν εξοικονόμηση δαπανών, κέρδη αποδοτικότητας και ενισχυμένη περιβαλλοντική εποπτεία, προωθώντας βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

4. Ποιες είναι οι προκλήσεις της διαχείρισης ενέργειας; 

Η πολυπλοκότητα, το υψηλό αρχικό κόστος, η αντίσταση στην αλλαγή και η έλλειψη δεδομένων είναι τρομερές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί όταν προσπαθούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης. Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενέργειας μπορούν να παράσχουν καθοδήγηση για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων, τη βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων και την επίτευξη βιώσιμης εξοικονόμησης δαπανών.

5. Για ποιον λόγο να χρησιμοποιήσετε έναν σύμβουλο ενέργειας; 

Ένας σύμβουλος σε θέματα ενέργειας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην καθοδήγηση μέσω πολύπλοκων προκλήσεων, στην ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης και στον εντοπισμό τρόπων εξοικονόμησης κόστους μέσω των εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενέργεια.