Οι μάρκες μας

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

EcoStruxure for Minerals

Αποδοτικό και βιώσιμο γυαλί και τσιμέντο με ψηφιακή ενσωμάτωση. Οι λύσεις EcoStruxure για ορυκτά ενσωματώνουν την ενέργεια και τις διεργασίες για κερδοφόρες και πράσινες επιχειρήσεις γυαλιού, τσιμέντου και δομικών υλικών.

Ανακαλύψτε τις λύσεις EcoStruxure για τον κλάδο εξόρυξης, ορυκτών και μετάλλων

Απαλλαγή από τον άνθρακα και αξιοποίηση των πολύτιμων πόρων

Ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων, επιτυγχάνοντας τη μετάβαση σε βιώσιμες εξορύξεις, ορυκτά και μέταλλα μέσω μιας στρατηγικής βιωσιμότητας βήμα προς βήμα: από την ηλεκτροδότηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως τις ολοκληρωμένες λειτουργίες και τη βελτιστοποίηση των διεργασιών.
Διαβάστε την ιστορία της Saint Gobain

Ανακαλύψτε το λογισμικό, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα για τον κλάδο εξόρυξης, ορυκτών και μετάλλων

 • AVEVA Process Engineering

 • AVEVA Unified Operations Center

  AVEVA Διαχείριση παραγωγής

  AVEVA Σχεδιασμός και προγραμματισμός

  AVEVA Information Management

  AVEVA Operations Control

  AVEVA Advanced Process Control

  laptop with graphs for analysis

  EcoStruxure Resource Advisor

 • AVEVA Asset Performance Management

  EcoStruxure Asset Advisor

 • Field Services

  Cybersecurity

  Κατά τομέα

  Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ισχύος

  Critical Power and Cooling

  Υπηρεσίες βιομηχανικού αυτοματισμού

  Κτιριακές υπηρεσίες

  Διαθέσιμες υπηρεσίες

  Υπηρεσίες ενέργειας και βιωσιμότητας

  Υπηρεσίες ασφάλειας και διαθεσιμότητας

  Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  Υπηρεσίες συντήρησης

  Υπηρεσίες εκσυγχρονισμού

  Διαχείριση και εκτέλεση έργου

Βιώσιμες βιομηχανίες του μέλλοντος

Προώθηση της βιωσιμότητας στην προέλευση των εξορύξεων, των ορυκτών και των μετάλλων.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λειτουργιών

Οι ολοκληρωμένες ψηφιακές λειτουργίες προωθούν το κέρδος, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα σε ολόκληρη την εξόρυξη μέσω της ολιστικής διορατικότητας των λειτουργιών, από τον σχεδιασμό έως τη συντήρηση.

Εξερευνήστε τις ιστορίες των πελατών μας για τον κλάδο εξόρυξης, ορυκτών και μετάλλων

Εξερευνήστε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το IoT στον κλάδο εξόρυξης, ορυκτών και μετάλλων

Μετάβαση σε βιώσιμες εξορύξεις, ορυκτά και μέταλλα με τις βιομηχανίες του μέλλοντος

Δείτε πώς οι Βιομηχανίες του Μέλλοντος θα σας επιτρέψουν να συμβάλετε στην πρόοδο και να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις χρησιμοποιώντας λιγότερες πρώτες ύλες και πολύτιμους πόρους.

Δοκιμαστική έκδοση Κέντρου Ολοκληρωμένων Λειτουργιών

Αποκτήστε πλήρη ολιστική εποπτεία του ελέγχου, των λειτουργιών και της συντήρησης, για βελτιωμένη και ευέλικτη λήψη αποφάσεων. Η ολοκληρωμένη λειτουργία παρέχει απλότητα και απελευθερώνει ισχυρές δυνατότητες συνεργασίας.

EcoStruxure για Εξορύξεις

Το EcoStruxure for Mining επιτρέπει την ψηφιακά ολοκληρωμένη αξιακή αλυσίδα εξόρυξης.

EcoStruxure για μέταλλα

Το EcoStruxure for Metals κατασκευάζει συνεργατικά ψηφιακά περιβάλλοντα που ενσωματώνουν τον αυτοματισμό και την ανάλυση των διεργασιών, την ηλεκτροδότηση και τα μικροδίκτυα, για να εξασφαλίσουν εταιρική άδεια λειτουργίας.

Ψηφιακά ενσωματωμένος χάλυβας

Το ενσωματωμένο αυτόνομο σύστημα γερανών αυτοματοποιεί και ενσωματώνει τις λειτουργίες των γερανών στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο λογισμικό ERP, έτσι ώστε οι παραγωγοί χάλυβα να μπορούν να βελτιώσουν έως και 30% την παραγ