Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 • Technician at data center, data center management, data center operations
  Προδιαμόρφωση της υποδομής data center άνω των 100KW συμπεριλαμβανομένης της ισχύος, της ψύξης, των ραφιών και της διαχείρισης.

  InfraStruxure

  Προδιαμόρφωση της υποδομής data center άνω των 100KW συμπεριλαμβανομένης της ισχύος, της ψύξης, των ραφιών και της διαχείρισης.

 • Ανάγνωση

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 111
   Ανάλυση αξιοπιστίας του συστήματος ισχύος APC InfraStruXure

   Η σειρά προϊόντων APC InfraStruXure προσφέρει μια εναλλακτική αρχιτεκτονική στα κεντρικά συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS). Η MTechnology Inc. χρησιμοποίησε τις τεχνικές της Πιθανολογικής Ανάλυσης Κινδύνου (PRA) με σκοπό την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των συστημάτων UPS και PDU InfraStruXure των 40 kW με στατική παράκαμψη. Οι υπολογισμοί έλαβαν υπόψη την απόδοση του InfraStruXure τόσο σε ιδανικές όσο και σε πραγματικές συνθήκες. Η μελέτη σύγκρινε επίσης την απόδοση της αρχιτεκτονικής InfraStruXure με αυτή του κεντρικού UPS το οποίο υποστηρίζει 500 kW υποθετικό κρίσιμο φορτίο σε ένα data center. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η αρχιτεκτονική InfraStruXure έχει σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει ολική αποτυχία φόρτωσης στο data center και ελαφρώς λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσει βλάβη σε οποιοδήποτε τμήμα του εξοπλισμού. Το εν λόγω έγγραφο συνοψίζει τα κύρια ευρήματα της ποσοτικοποιημένης ανάλυσης κινδύνου της MTechnology και εξετάζει τις επιπτώσεις της σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές και τους σχεδιαστές της εγκατάστασης. Διαβάστε το White Paper αρ. 111
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 160
   Καθορισμός της αρθρωτής αρχιτεκτονικής ενός data center

   Διαμορφώνεται σταδιακά η κοινή πεποίθηση ότι ο σχεδιασμός παλαιού τύπου data center θα αντικατασταθεί από τον αρθρωτό και επεκτάσιμο σχεδιασμό data center. Το μειωμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, η αυξημένη ευελιξία, ο μειωμένος χρόνος ανάπτυξης και η βελτιωμένη απόδοση αποτελούν όλα οφέλη από τον αρθρωτό και επεκτάσιμο σχεδιασμό. Ωστόσο, ο όρος "αρθρωτός", οποτεδήποτε και οπουδήποτε η χρήση του είναι σκόπιμη, καθώς και ο τρόπος καθορισμού της επεκτασιμότητας αυτής δεν ορίζονται επαρκώς. Το εν λόγω έγγραφο δημιουργεί ένα πλαίσιο για την αρθρωτή αρχιτεκτονική ενός data center και περιγράφει διάφορους τρόπους με τους οποίους η επεκτασιμότητα μπορεί να εφαρμοστεί στην υποδομή των κέντρων δεδομένων σε ό,τι αφορά την ισχύ, την ψύξη και τον χώρο, ενώ παράλληλα εξηγεί πότε οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι κατάλληλες και αποτελεσματικές. Διαβάστε το White Paper αρ. 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 116
   Τυποποίηση και επεκτασιμότητα στις φυσικές υποδομές ενός data center

   Η μη εφαρμογή της επεκτάσιμης τυποποίησης ως στρατηγικής σχεδιασμού για τη φυσική υποδομή του κέντρου δεδομένων (DCPI) είναι δαπανηρή από κάθε άποψη: περιττές δαπάνες, αποφευκταίος χρόνος εκτός λειτουργίας και χαμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η τυποποίηση και η σχετική επεκτασιμότητα δημιουργούν ευρείας κλίμακας οφέλη στη φυσική υποδομή του κέντρου δεδομένων τα οποία βελτιώνουν και απλοποιούν κάθε διεργασία, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα και στα τρία βασικά στοιχεία της επιχειρηματικής αξίας της φυσικής υποδομής του κέντρου δεδομένων: διαθεσιμότητα, ευελιξία και συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Διαβάστε το White Paper αρ. 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 174
   Πρακτικές επιλογές για την ανάπτυξη εξοπλισμού ΤΠ σε μικρά server rooms και υποκαταστήματα

   Τα μικρά server rooms και υποκαταστήματα είναι συνήθως αναδιοργάνωτα, μη ασφαλή, θερμά, χωρίς έλεγχο και με περιορισμένους χώρους. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπές λειτουργίας του συστήματος ή, τουλάχιστον, σε δύσκολες καταστάσεις οι οποίες χρήζουν προσοχής σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Η πρακτική εμπειρία σχετικά με αυτά τα προβλήματα φανερώνει ότι υπάρχουν λίγες αποτελεσματικές μέθοδοι βελτίωσης της διαθεσιμότητας των λειτουργιών ΤΠ σε μικρά server rooms και υποκαταστήματα. Το εν λόγω έγγραφο εξετάζει τη δημιουργία ρεαλιστικών βελτιώσεων σε ό,τι αφορά την ισχύ, την ψύξη, τα πλαίσια εξοπλισμού, τη φυσική ασφάλεια, την παρακολούθηση και τον φωτισμό. Το συγκεκριμένο έγγραφο εστιάζει σε μικρά server rooms και υποκαταστήματα με φορτίο ΤΠ έως 10kW. Διαβάστε το White Paper αρ. 174
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 118
   Λειτουργία εικονικής αναπαράστασης και cloud computing Η βέλτιστη ισχύς, ψύξη και διαχείριση μεγιστοποιεί τα οφέλη

   Η λειτουργία αναπαράστασης ΤΠ, η μηχανή πίσω από το cloud computing, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φυσική υποδομή του κέντρου δεδομένων (DCPI). Οι υψηλότερες πυκνότητες ισχύος που συνήθως προκύπτουν μπορούν να υπονομεύσουν τις δυνατότητες ψύξης του υφιστάμενου συστήματος. Η μειωμένη συνολική κατανάλωση ενέργειας, που συνήθως προκύπτει από την ενοποίηση φυσικών διακομιστών, ενδέχεται να επιδεινώσει την αποτελεσματικότης της χρήσης ισχύος (PUE) του data center. Τα δυναμικά φορτία που ποικίλλουν σε χρόνο και τοποθεσία ενδεχομένως να αυξήσουν τον κίνδυνο διακοπών λειτουργίας, εάν η ισχύς σε επίπεδο rack, καθώς και η κατάσταση ψύξης δεν γίνονται κατανοητές και δεν λαμβάνονται υπόψη. Τέλος, ο ανεκτικός σε σφάλματα χαρακτήρας ενός περιβάλλοντος υψηλής εικονικής αναπαράστασης θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα σχετικά με το επίπεδο του απαιτούμενου πλεονασμού στη φυσική υποδομή. Αυτές οι συγκεκριμένες επιπτώσεις της εικονικής αναπαράστασης εξετάζονται ενώ παράλληλα παρέχονται οι πιθανές λύσεις ή μέθοδοι για την αντιμετώπισή τους. Διαβάστε το White Paper αρ. 118
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 76
   Αρθρωτά συστήματα: Η εξέλιξη της αξιοπιστίας

   Η φύση έχει ήδη αποδείξει από πολύ νωρίς ότι, σε πολύπλοκα συστήματα, οι αρθρωτοί σχεδιασμοί είναι εκείνοι που επιβιώνουν και αναπτύσσονται. Σημαντικός παράγοντας σε αυτήν την επιτυχία είναι το σημαντικό πλεονέκτημα της αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά την ανοχή σε σφάλματα, σύμφωνα με το οποίο το αρθρωτό σύστημα μπορεί να αλλάξει την κατάσταση λειτουργίας από μονάδα σε βλάβη σε κατάσταση καλής λειτουργίας ενόσω πραγματοποιούνται εργασίες επισκευής. Στα data centers, ο αρθρωτός σχεδιασμός έχει ήδη εδραιωθεί σε νέες ανθεκτικές σε σφάλματα αρχιτεκτονικές σε ό,τι αφορά τους διακομιστές και τα συστήματα αποθήκευσης. Καθώς τα data centers εξακολουθούν να εξελίσσονται και να δανείζονται τα στοιχεία της φύσης, η φυσική υποδομή του κέντρου δεδομένων (DCPI) πρέπει επίσης να εξελιχθεί ώστε να υποστηρίζει τις νέες στρατηγικές σχετικά με την επιβίωση, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Διαβάστε το White Paper αρ. 76
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Περιπτωσιολογική μελέτη
   Επινοώντας το DartPoints Private Colo™

   Για πολλούς οργανισμούς, η επιλογή μεταξύ της δημιουργίας ενός ιδιωτικού data center και της μεταφοράς σε μια μεγάλη εγκατάσταση συστέγασης απαιτεί και στις δύο περιπτώσεις συμβιβασμό. Τα ιδιωτικά data centers είναι δαπανηρά ως προς την κατασκευή τους, ενώ παράλληλα απαιτούν σχολαστικό και προηγμένο προγραμματισμό. Η συστέγαση σε ένα μεγάλο data center μπορεί να είναι λιγότερη δαπανηρή και να παρέχει ευελιξία ως προς την ανάπτυξη του data center, θυσιάζοντας, όμως, τον πλήρη έλεγχο.
    
   Αναγνωρίζοντας ότι αυτός ο συμβιβασμός μεταξύ του ελέγχου και της ευελιξίας αποτελεί εμπόδιο για την πλειονότητα των επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το DartPoints σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει τη δική του κατηγορία data centers και υπηρεσιών συστέγασης – το DartPoints Private Colo™. Διαβάστε το "Επινοώντας το DartPoints Private Colo™"
 • Εκμάθηση

  Η SBA Communications για τη δημιουργία νέου, αρθρωτού Data Center – σημαντική πρόοδος


  Υπάρχουν διάφορα οφέλη από την επεκτάσιμη, αρθρωτή αρχιτεκτονική ενός data center, από τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κατάλληλου μεγέθους data center και της παράλληλης ανάπτυξής του με την επιχείριση έως την εξοικονόμηση κόστους που συνεπάγεται μια τέτοια προσέγγιση. Δείτε τη συγκεκριμένη δημοσίευση του ιστολογίου μας για να μάθετε περισσότερα. Η SBA Communications για τη δημιουργία νέου, αρθρωτού Data Center – σημαντική πρόοδος

  Micro Data Centers: Πρόκειται για μια καινοτόμο περίπτωση σχεδιασμού και λειτουργιών ενός data center


  Η πιο επικίνδυνη φράση στον κλάδο είναι "έτσι κάναμε πάντα" και, ως εκ τούτου, στη Schneider Electric πήραμε την πρωτοβουλία να εξοβελίσουμε από οποιαδήποτε δραστηριότητά μας αυτήν τη συμβατική κουλτούρα. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου, καθώς και για την εξισορρόπηση του ελέγχου και της ευελιξίας, η DartPoints καλωσόρισε τη συνεργασία με τη Schneider Electric παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκομίσουν όλα τα οφέλη από τη σύμπραξη αυτή. Η μοναδική, προοδευτική κατηγορία data centers και υπηρεσιών συστέγασης που δημιούργησαν αποκαλείται DartPoints Private Colo™. Micro Data Centers: Πρόκειται για μια καινοτόμο περίπτωση σχεδιασμού και λειτουργιών ενός data center

  Η ενοποίηση των υποδομών ΤΠ μας οδηγεί ένα βήμα παρακάτω σε ό,τι αφορά τις προκατασκευασμένες μονάδες;


  Η ενοποίηση των υποδομών αφορά κυρίως την ταχύτητα, την απόδοση και την ευελιξία... διατηρώντας την ΤΠ εναρμονισμένη με την επιχείρηση. Από εμάς εξαρτάται να γίνει πραγματικότητα, διευκολύνοντας την επιλογή, την παραγγελία, την ανάπτυξη, καθώς και τη διατήρηση των λύσεων που προσφέρουμε. Η προκατασκευή αποτελεί τον έναν τρόπο για να επιτευχθεί αυτό. Η ενοποίηση των υποδομών ΤΠ μας οδηγεί ένα βήμα παρακάτω σε ό,τι αφορά τις προκατασκευασμένες μονάδες;

  Είναι τα Micro Data Centers η μηχανή υποστήριξης του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT);


  Τα δεδομένα παράγονται από οτιδήποτε, από μηχανές κωκ έως 20-30 δισεκατομμύρια άλλες συσκευές που κατακλύζουν την αγορά (πολλές εξ αυτών να είναι φορετές). Η συγκεκριμένη μεγάλη ποσότητα δεδομένων θα πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία και να αναλυθεί σε πραγματικό χρόνο. Το IoT λειτουργεί με τη σύνδεση αυτών των απομακρυσμένων συσκευών σε ένα μεγάλο κεντρικό data center το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη κατάσταση, την τοποθεσία, τη λειτουργικότητα κ.ο.κ. Διαβάστε το ιστολόγιό μας για να μάθετε περισσότερα. Είναι τα Micro Data Centers η μηχανή υποστήριξης του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT);

  Ποια είναι τα αντισταθμίσματα στην ενοποίηση των υποδομών


  Λύσεις, όπως η FlexPod και η FlexPod Express με τη Schneider Electric, παρέχουν στοίβες υλισμικού που έχει δοκιμαστεί και κατασκευαστεί προγενέστερα, εξαλείφοντας την αναγκαιότητα ελέγχου του υλισμικού, καθώς αυτός έχει πραγματοποιηθεί πριν από την παράδοση στους πελάτες, αφαιρώντας κατά συνέπεια τη επιβάρυνση των πόρων που θα έπρεπε να προετοιμάσουν το υλισμικό για εγκατάσταση. Δείτε τη συγκεκριμένη δημοσίευση του ιστολογίου μας για να μάθετε περισσότερα. Ποια είναι τα αντισταθμίσματα στην ενοποίηση των υποδομών

  Η Cisco, η Schneider Electric και η ευκαιρία της ενοποίησης των υποδομών


  Η συγκεκριμένη δημοσίευση στο ιστολόγιό μας εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Cisco εξέλαβε τη συνεργασία της με τη Schneider Electric η οποία προσέδωσε προστιθέμενη αξία στους πελάτες ΤΠ, δικτύου και data center. Η Cisco, η Schneider Electric και η ευκαιρία της ενοποίησης των υποδομών

  Το βίντεο με την εικονική περιήγηση του NetShelter CX αποκαλύπτει την αξία ενός "server room σε κουτί"


  Η συγκεκριμένη δημοσίευση στο ιστολόγιό μας περιέχει ένα βίντεο που προβάλλει μια εικονική περιήγηση του NetShelter CX. Το βίντεο με την εικονική περιήγηση του NetShelter CX αποκαλύπτει την αξία ενός "server room σε κουτί"

  Τα μικρά πλαίσια παρέχουν μεγάλα οφέλη στις τοποθεσίες που δεν διαθέτουν ειδικούς χώρους ΤΠ.


  Το Netshelter CX καλύπτει μια ανάγκη που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Προορίζεται για τη στέγαση διατάξεων ΤΠ και δικτύωσης οι οποίες πρέπει να λειτουργούν σε ένα σχετικά μικρό χώρο, όπως είναι το περιβάλλον ενός γραφείου όπου δεν υπάρχει ειδικός χώρος για τον σχετικό εξοπλισμό. Δείτε τη συγκεκριμένη δημοσίευση του ιστολογίου μας για να μάθετε περισσότερα. Τα μικρά πλαίσια παρέχουν μεγάλα οφέλη στις τοποθεσίες που δεν διαθέτουν ειδικούς χώρους ΤΠ.

  Energy University


  Πρόκειται για ΔΩΡΕΑΝ, online εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία προσφέρουν πάνω από 200 μαθήματα, ουδέτερα ως προς την εταιρεία πώλησης, με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και το data center ώστε να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε, να εφαρμόσετε και να παρακολουθήσετε τις βελτιώσεις απόδοσης εντός του οργανισμού σας. Energy University
 • Επιτήρηση

  • Πώς μπορούν το FlexPod και το FlexPod Express να βοηθήσουν τους οργανισμούς να εξοικονομήσουν ενέργεια;

   Ο David O’Coimin της Schneider Electric επεξηγεί τα κύρια οφέλη που προσφέρουν το FlexPod Express και το FlexPod με την Schneider Electric στους πελάτες όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχειρισιμότητα.
  • Άμεση παράδοση του Server Room NetShelter CX

   Πόσο απλή είναι η εγκατάσταση ενός server room; Ο χρόνος παράδοσης σίγουρα δεν είναι πολύς. Δείτε πόσο απλή και εύκολη είναι η παράδοση του Server Room NetShelter CX μέσα σε ένα κουτί, σε αυτό το σύντομο βίντεο παράδοσης.
  • Πώς η Schneider Electric προσδίδει αξία στο FlexPod και το FlexPod Express;

   Ο David O’Coimin της Schneider Electric επεξηγεί την αξία που προσδίδει η υποδομή της Schneider Electric στους πελάτες με τις λύσεις FlexPod και FlexPod Express οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω για τους πελάτες της ένα ήδη ισχυρό προϊόν.
  • Flexpod Wrapped με την Schneider Electric

   Στην Schneider Electric πλαισιώσαμε το FlexPod και το FlexPod Express με τα κατάλληλα, προστιθέμενης αξίας, εξαρτήματα συστημάτων ραφιών τα οποία θα βοηθήσουν στην άμεση τοποθέτησή τους στα κατάλληλα περιβάλλοντα, στην αύξηση της αξίας πώλησης και στην προστασία της επένδυσης των τελικών χρηστών.
  • NetShelter CX - Το μικρότερο server room στον κόσμο

   Το NetShelter CX είναι μια λύση υψηλών απαιτήσεων για ανοικτούς εργασιακούς χώρους με το ασφαλές, ηχομονωτικό server room μέσα σε ένα ευέλικτο κιβώτιο. Το CX εξαλείφει την ανάγκη για δαπανηρά, μεγάλα, ογκώδη δωμάτια δικτύου ή server room για εργασιακά περιβάλλοντα.