Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

  Προδιαμορφωμένα, επεκτάσιμα data center

  Προδιαμορφωμένες, επεκτάσιμες λύσεις data center.

 • Ανάγνωση

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 111
   Ανάλυση αξιοπιστίας του συστήματος ισχύος InfraStruXure της APC

   Η σειρά προϊόντων InfraStruXure της APC προσφέρει μια εναλλακτική αρχιτεκτονική στο κεντρικό σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος. Η MTechnology, Inc. χρησιμοποίησε τις τεχνικές της πιθανολογικής εκτίμησης κινδύνων (PRA) για να αξιολογήσει την αξιοπιστία των InfraStruXure UPS και PDU 40 kW με ηλεκτρονικούς μεταγωγικούς διακόπτες. Για τους υπολογισμούς ελήφθη υπόψη η απόδοση του InfraStruXure τόσο σε ιδανικές όσο και σε πραγματικές συνθήκες. Η μελέτη συνέκρινε επίσης τις επιδόσεις της αρχιτεκτονικής InfraStruXure με τις επιδόσεις ενός κεντρικού συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος που εξυπηρετεί ένα υποθετικό κρίσιμο φορτίο 500 kW σε ένα data center. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αρχιτεκτονική InfraStruXure είχε πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσει αποτυχία σε όλα τα φορτία του data center και ελαφρώς λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσει αποτυχία σε οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής. Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τα βασικά ευρήματα της ποσοτικής εκτίμησης κινδύνων που διεξήγαγε η MTechnology και αναλύει τη σημασία τους για τους διαχειριστές και τους σχεδιαστές εγκαταστάσεων. Διαβάστε το White Paper αρ. 111
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 160
   Προδιαγραφή επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής data center

   Όλο και περισσότεροι συμφωνούν ότι ο συμβατικός σχεδιασμός των παλαιών data center θα αντικατασταθεί από τον αρθρωτό, επεκτάσιμο σχεδιασμό των data center. Το μειωμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, η αυξημένη ευελιξία, ο μειωμένος χρόνος ανάπτυξης και η βελτιωμένη απόδοση είναι όλα πλεονεκτήματα που αποδίδονται στον αρθρωτό, επεκτάσιμο σχεδιασμό. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια ο όρος "αρθρωτό", πότε και πού χρειάζεται αρθρωτή δομή και πώς ορίζεται η αρθρωτή δομή. Στο παρόν έγγραφο, δημιουργείται ένα πλαίσιο για την αρθρωτή αρχιτεκτονική των data center και περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι υλοποίησης της αρθρωτής δομής για την παροχή ισχύος, την ψύξη και τον εξοπλισμό των data center. Επίσης, διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυνται οι διάφορες προσεγγίσεις και πότε είναι αποτελεσματικές. Διαβάστε το White Paper αρ. 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 116
   Τυποποίηση και επεκτασιμότητα στη φυσική υποδομή των data center

   Αν δεν υιοθετηθεί η αρθρωτή τυποποίηση ως στρατηγική σχεδιασμού για τη φυσική υποδομή των data center, προκύπτει πρόσθετο κόστος σε όλους τους τομείς: περιττές δαπάνες, χρόνος εκτός λειτουργίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί και χαμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η τυποποίηση και η αρθρωτή δομή, έννοιες στενά συνδεδεμένες, δημιουργούν ποικίλα οφέλη για τη φυσική υποδομή των data center, που εξομαλύνουν και απλοποιούν κάθε διεργασία, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την καθημερινή λειτουργία, με σημαντικές θετικές επιπτώσεις και στις τρεις κύριες παραμέτρους της επιχειρηματικής αξίας της φυσικής υποδομής των data center – διαθεσιμότητα, ευελιξία και συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Διαβάστε το White Paper αρ. 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 76
   Αρθρωτά συστήματα: Η εξέλιξη της αξιοπιστίας

   Η φύση έχει αποδείξει από πολύ παλιά ότι, στα περίπλοκα συστήματα, επιβιώνουν και ευδοκιμούν οι αρθρωτοί σχεδιασμοί. Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει σε αυτή την επιτυχία είναι η αξιοπιστία που προσφέρει το πλεονέκτημα της ανοχής σφαλμάτων, καθώς το αρθρωτό σύστημα μπορεί να μετατοπίσει τη λειτουργία από μονάδες με βλάβη σε μονάδες που λειτουργούν σωστά, όσο πραγματοποιούνται οι εργασίες επιδιόρθωσης. Στα data center, ο αρθρωτός σχεδιασμός έχει ήδη επικρατήσει στις νέες αρχιτεκτονικές server και συστημάτων αποθήκευσης, οι οποίες υποστηρίζουν την ανοχή σφαλμάτων. Καθώς τα data center συνεχίζουν να εξελίσσονται και να δανείζονται στοιχεία από τα πρότυπα της φύσης, η φυσική υποδομή των data center (DCPI) πρέπει επίσης να εξελιχθεί προκειμένου να υποστηρίξει νέες στρατηγικές επιβίωσης, επαναφοράς και ανάπτυξης. Διαβάστε το White Paper αρ. 76
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 174
   Πρακτικές Επιλογές για την Ανάπτυξη Εξοπλισμού Πληροφορικής σε Μικρά Server Room και Υποκαταστήματα

   Στα μικρά server room και υποκαταστήματα παρατηρείται συνήθως έλλειψη οργάνωσης, ασφάλειας, παρακολούθησης και χώρου, ενώ η θερμοκρασία τους είναι υψηλή. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να θέσουν εκτός λειτουργίας το σύστημα για ορισμένο χρονικό διάστημα ή, στην καλύτερη περίπτωση, να αποφευχθεί τελευταία στιγμή ο κίνδυνος, προσελκύοντας την προσοχή των διαχειριστών. Η πρακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί πάνω σε αυτά τα προβλήματα υποδεικνύει έναν σύντομο κατάλογο αποτελεσματικών μεθόδων για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των λειτουργιών πληροφορικής σε μικρά server room και υποκαταστήματα. Σε αυτό το paper αναλύεται η εφαρμογή ρεαλιστικών βελτιώσεων στην ισχύ, την ψύξη, τα ικριώματα, τη φυσική ασφάλεια, την παρακολούθηση και τον φωτισμό. Το παρόν paper εστιάζει σε μικρά server room και υποκαταστήματα με φορτίο έως 10 kW. Διαβάστε το White Paper αρ. 174
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 118
   Cloud:Virtualization και Cloud Computing: Η Βελτιστοποιημένη Ισχύς, Ψύξη και Διαχείριση Μεγιστοποιούν τα Οφέλη

   Το IT virtualization, ο μοχλός που κινεί το cloud computing, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη φυσική υποδομή των data center (DCPI). Συχνά προκύπτουν υψηλές πυκνότητες ισχύος, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση για τις δυνατότητες ψύξης ενός υφιστάμενου συστήματος. Η μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης που προκύπτει συνήθως από τη φυσική συνένωση servers (διακομιστών), μπορεί στην πράξη να επηρεάσει αρνητικά τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης PUE (Power Usage Effectiveness) του data center. Η διαφοροποίηση των δυναμικών φορτίων, ανάλογα με τον χρόνο και την τοποθεσία, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον χρόνο λειτουργικότητας, αν δεν ληφθεί υπόψη η εύρυθμη λειτουργία της ισχύος και της ψύξης σε επίπεδο ικριώματος. Τέλος, η ανοχή σφαλμάτων που παρουσιάζουν τα ισχυρά virtualized περιβάλλοντα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο εφεδρείας που απαιτείται στη φυσική υποδομή. Αναλύονται αυτές οι συνέπειες της εικονικοποίησης και παρουσιάζονται πιθανές λύσεις και μέθοδοι για την αντιμετώπισή τους. Διαβάστε το White Paper αρ. 118
  • Case Study
   SBA Communications για την Κατασκευή Νέου, Αρθρωτού Data Center – Γρήγορα

   Με τη βοήθεια της Schneider Electric, η SBA Communications Corp κατασκευάζει ένα νέο data center που χρησιμοποιεί αρθρωτή αρχιτεκτονική. Αυτή η ανάρτηση ιστολογίου περιέχει ένα βίντεο με τη συνέντευξη του Διευθυντή του Τμήματος Πληροφορικής της SBA Communications Corp., όπου συζητά για το νέο τους έργο. Ανάγνωση SBA Communications για την Κατασκευή Νέου, Αρθρωτού Data Center – Γρήγορα
 • Εκμάθηση

  Επιλογέας σχεδιασμού αναφοράς


  Δείτε τη βιβλιοθήκη σχεδίων αναφοράς της Schneider Electric για να συγκρίνετε και να επιλέξετε τον σχεδιασμό που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του δικού σας data center. Επιλογέας σχεδιασμού αναφοράς

  Υπολογισμός προγραμματισμού του σχεδιασμού Data Center


  Συνέπειες της τεχνολογίας φυσικής υποδομής και των στρατηγικών αναπτυξιακού πλάνου στις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού. Υπολογισμός προγραμματισμού του σχεδιασμού

  Energy University


  ΔΩΡΕΑΝ, online, εκπαιδευτικοί πόροι, που προσφέρουν πάνω από 200 μαθήματα τα οποία δεν σχετίζονται με κάποιον συγκεκριμένο προμηθευτή, και αφορούν την ενεργειακή απόδοση και θέματα data center που σας βοηθούν να εντοπίσετε, να υλοποιήσετε και να παρακολουθήσετε τις βελτιώσεις της απόδοσης στο πλαίσιο του οργανισμού σας. Energy University

  Υπολογισμός απόδοσης Data Center


  Επίδραση των εναλλακτικών προσεγγίσεων ισχύος και ψύξης στις ενεργειακές δαπάνες. Υπολογισμός απόδοσης

  TradeOff Tools


  Διαδικτυακές εφαρμογές με εύχρηστη διεπαφή σχεδιασμένη για χρήση στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης της ιδέας και του σχεδιασμού του data center. TradeOff Tools
 • Επιτήρηση

  • InfraStruxure για Μικρά και Μεσαία Data Center

   Animation που παρουσιάζει τον αρθρωτό χαρακτήρα και την επεκτασιμότητα του InfraStruxure σε περιβάλλον data center.
  • InfraStruxure for Small IT (Υποδομή για μικρές εγκαταστάσεις τεχνολογιών πληροφορικής)

   -Αυτό το βίντεο εξηγεί τις βασικές αρχές του InfraStruxure for Small IT και πώς βοηθά τους πελάτες μας να επιλύσουν τα πιο πιεστικά προβλήματά τους στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής.
  • InfraStruxure: Εφαρμογές

   Ενώ το InfraStruxure αποτελεί την τέλεια λύση για ετοιμοπαράδοτα data, υπάρχουν τρεις επιπρόσθετες εφαρμογές του InfraStruxure που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους και διασφαλίζουν την επιχειρηματική συνέχεια: η ανάπτυξη αρχιτεκτονικής σύγκλισης, η ανανέωση υφιστάμενων data center και η μετακόμιση σε εγκαταστάσεις συστέγασης ή η αποχώρηση από αυτές.
  • InfraStruxure

   Το InfraStruxure Designer αποτελεί κορυφαίο εργαλείο λογισμικού που δίνει στους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της Schneider Electric τη δυνατότητα να προγραμματίζουν, να σχεδιάζουν και να προσδιορίζουν το κόστος κορυφαίων στην κατηγορία τους λύσεων data center.