Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 • Default Alternative Text

  Prefabricated Modular data centers

  Using the Google paradigm to make things easier for data center operators.

  Learn more
 • Business people looking at energy efficiency plans, field service

  Προκατασκευασμένα, επεκτάσιμα data center

  Απλοποιήστε την υποδομή του data center σας με προκατασκευασμένες μονάδες.

  • Διαβάστε

   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper αρ. 163
    Προκατασκευασμένες Μονάδες Ισχύος και Ψύξης για Data Center

    Οι τυποποιημένες, προσυναρμολογημένες και ενσωματωμένες μονάδες ισχύος και ψύξης για εγκαταστάσεις data center αναπτύσσονται τουλάχιστον κατά 60% πιο γρήγορα και παρέχουν εξοικονόμηση κόστους κατά 13% σε αρχικό στάδιο, ή και παραπάνω, σε σύγκριση με την παραδοσιακή υποδομή ισχύος και ψύξης ενός data center. Οι μονάδες εγκατάστασης, οι οποίες αποκαλούνται επίσης, στη βιομηχανία των data center, εργοστάσια ισχύος και ψύξης σε εμπορευματοκιβώτιο, επιτρέπουν στους σχεδιαστές των data center να ξεφύγουν από την εξατομικευμένη «κατασκευή» και να υιοθετήσουν τη νοοτροπία της τυποποιημένης «ενοποιημένης εγκατάστασης». Το παρόν white paper συγκρίνει το κόστος που απαιτείται στις δύο περιπτώσεις, παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε περίπτωσης, και εντοπίζει τα περιβάλλοντα που μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα την προσέγγιση της μονάδας εγκατάστασης. Διαβάστε το White Paper αρ. 163
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper αρ. 164
    Ανάλυση συνολικού κόστους ιδιοκτησίας ενός παραδοσιακού data center σε σύγκριση με ένα επεκτάσιμο, προκατασκευασμένο data center

    Οι τυποποιημένες, επεκτάσιμες, προσυναρμολογημένες και ενσωματωμένες μονάδες ισχύος και ψύξης των εγκαταστάσεων data center παρέχουν εξοικονόμηση συνολικού κόστους ιδιοκτησίας κατά 30% σε σύγκριση με την παραδοσιακή υποδομή συμπλήρωσης για την ισχύ και την ψύξη ενός data center. Η αποφυγή της υπερβολικής δόμησης και της επέκτασης του σχεδιασμού με την πάροδο του χρόνου εξοικονομεί σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους. Το παρόν white paper παρέχει μια ποσοτική ανάλυση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας των δύο αρχιτεκτονικών και παρουσιάζει τους βασικούς μοχλούς εξοικονόμησης κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών της βελτιωμένης αρχιτεκτονικής. Ανάγνωση White Paper αρ. 164
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper αρ. 165
    Τύποι Προκατασκευασμένων Επεκτάσιμων Data Center

    Τα συστήματα ή υποσυστήματα data center τα οποία είναι προσυναρμολογημένα σε εργοστάσια περιγράφονται συχνά με όρους όπως «προκατασκευσμένα», «σε εμπορευματοκιβώτια», «επεκτάσιμα», «σε πέλματα ολίσθησης», «σε pod», «κινητά», «φορητά», «αυτόνομα», «όλα σε ένα», κ.ά. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων δομικών μονάδων που κυκλοφορούν στην αγορά και έχουν κατασκευαστεί σε εργοστάσιο. Το παρόν έγγραφο προτείνει μια πρότυπη ορολογία για την κατηγοριοποίηση των διαφορετικών τύπων προκατασκευασμένων, επεκτάσιμων data center, ορίζει και συγκρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά τους, και παρέχει ένα πλαίσιο για την επιλογή της καλύτερης προσέγγισης ή προσεγγίσεων, με βάση τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Διαβάστε το White Paper αρ. 165
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper αρ. 166
    Πρακτικοί Παράγοντες για την Υλοποίηση Προκατασκευασμένων Data Center

    Η υλοποίηση προκατασκευασμένων, αρθρωτών data center προσφέρει αδιαμφισβήτητα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας ανάπτυξης, της προβλεψιμότητας, της δυνατότητας επέκτασης και του κόστους του κύκλου ζωής. Η διαδικασία της ανάπτυξής τους, από τον σχεδιασμό του data center, μέχρι την προετοιμασία της εγκατάστασης, την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση, διαφέρει αρκετά από τη διαδικασία που απαιτείται για τα παραδοσιακά data center. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει πρακτικούς παράγοντες, συμβουλές και αποτελέσματα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ανάπτυξη, τα οποία πρέπει να έχει υπόψη του ένας διαχειριστής data center. Διαβάστε το White Paper αρ. 166
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Περιπτωσιολογική μελέτη
    Επινοώντας το DartPoints Private Colo™

    Για πολλούς οργανισμούς, η επιλογή μεταξύ της κατασκευής ενός ιδιωτικού data center και της μετακίνησης σε μια μεγάλη εγκατάσταση συστέγασης απαιτεί συμβιβασμό. Η κατασκευή ιδιωτικών data center είναι δαπανηρή και απαιτεί σχολαστικό εκ των προτέρων σχεδιασμό. Η συστέγαση σε ένα μεγάλο data center μπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρή και να παρέχει ευελιξία για ανάπτυξη, αλλά συνεπάγεται την απώλεια του απόλυτου ελέγχου. Διαβάστε το «Επινοώντας το DartPoints Private Colo™»
  • Μάθετε

   Προκατασκευασμένο data center επιτρέπει σε εταιρεία πετρελαίου να αντιμετωπίσει χρονικούς περιορισμούς και περιορισμούς στον Προϋπολογισμό, καθώς επίσης και ρυθμιστικά θέματα


   Οι πελάτες χρησιμοποιούν προκατασκευασμένες μονάδες data center για διάφορους λόγους, όπως ο χρόνος διάθεσης στην αγορά, το προβλεπόμενο κόστος και η απόδοση, και η ανταπόκριση σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Και κάποιες φορές, οι πελάτες χρησιμοποιούν προκατασκευασμένες μονάδες για όλους τους παραπάνω λόγους. Προκατασκευασμένο data center επιτρέπει σε εταιρεία πετρελαίου να αντιμετωπίσει χρονικούς περιορισμούς και περιορισμούς στον Προϋπολογισμό, καθώς επίσης και ρυθμιστικά θέματα

   Προκατασκευασμένο data center βοηθά αεροπορική εταιρεία να επιτύχει δύσκολους στόχους χρονοδιαγράμματος και απόδοσης


   Οι πελάτες χρησιμοποιούν προκατασκευασμένες μονάδες data center για διάφορους λόγους, όπως ο χρόνος διάθεσης στην αγορά, το προβλεπόμενο κόστος και η απόδοση, και η ανταπόκριση σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Και κάποιες φορές, οι πελάτες χρησιμοποιούν προκατασκευασμένες μονάδες για όλους τους παραπάνω λόγους. Προκατασκευασμένο data center βοηθά αεροπορική εταιρεία να επιτύχει δύσκολους στόχους χρονοδιαγράμματος και απόδοσης

   Αυτοκινητοβιομηχανία ακολουθεί πορεία ταχείας ανάπτυξης χάρη σε προκατασκευασμένο, επεκτάσιμο data center


   Σε όλες σχεδόν τις σημερινές επιχειρήσεις, ο χρόνος διάθεσης στην αγορά αποτελεί βασικό παράγοντα. Στόχος των εταιρειών είναι να διαθέσουν τα νέα τους προϊόντα στην αγορά όσο το δυνατό πιο γρήγορα, έτσι ώστε να αντλήσουν έσοδα και να αποσβέσουν την επένδυση που πραγματοποίησαν για την ανάπτυξη του προϊόντος - και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη. Αυτοκινητοβιομηχανία ακολουθεί πορεία ταχείας ανάπτυξης χάρη σε προκατασκευασμένο, επεκτάσιμο data center

   Υπολογισμός κόστους προκατασκευασμένου έναντι παραδοσιακού data center


   Επιπτώσεις των χαρακτηριστικών σχεδιασμού στο κόστος των προκατασκευασμένων data center σε σχέση με τα παραδοσιακά. Υπολογισμός κόστους data center

   Επιλογέας σχεδιασμού αναφοράς


   Δείτε τη βιβλιοθήκη σχεδίων αναφοράς της Schneider Electric για να συγκρίνετε και να επιλέξετε τον σχεδιασμό που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του δικού σας data center. Επιλογέας σχεδιασμού αναφοράς

   TradeOff Tools


   Διαδικτυακές εφαρμογές εύκολες στη χρήση για τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης της ιδέας και του σχεδιασμού του data center. TradeOff Tools
  • Δείτε

   • Επισκόπηση: Προκατασκευασμένα Data Center από τη Schneider Electric

    Μάθετε πώς οι προβλέψιμες, ευέλικτες και ταχέως αναπτυσσόμενες προκατασκευασμένες λύσεις data center από την Schneider Electric μπορούν να αντιμετωπίσουν τις επιχειρησιακές προκλήσεις που θέτουν οι σχεδιασμοί των παραδοσιακών data center.
   • Οι προκατασκευασμένες μονάδες data center εξασφαλίζουν προβλέψιμες επιδόσεις

    Χάρη στο υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης, σε συνδυασμό με την εργοστασιακή συναρμολόγηση και δοκιμή, των προκατασκευασμένων μονάδων data center της Schneider Electric, οι σχεδιασμένες επιδόσεις των εγκαταστάσεων εξασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό.
   • Data Center στην πόρτα σας: Προκατασκευασμένες μονάδες από τη Schneider Electric

    Δείτε τι θα βρείτε. Προκατασκευασμένες υδρονικές μονάδες και μονάδες τεχνολογιών πληροφορικής από τη Schneider Electric. Ενώ προετοιμάζετε την εγκατάστασή σας, εμείς κατασκευάζουμε το data center και σας το παραδίδουμε στο χώρο σας.
   • Προκατασκευασμένες επεκτάσιμες λύσεις: Η πρωτοποριακή τεχνολογία που προωθεί αλλαγές στην υποδομή των data center

    Σε αυτή τη συνέντευξη στο FStech (Financial Sector Technology), ο Kevin Brown, Αντιπρόεδρος για τη στρατηγική και τεχνολογία παγκόσμιων data center της Schneider Electric, μιλά για τις αλλαγές στην υποδομή των data center, τις δυνάμεις που ωθούν την εξάπλωση των προκατασκευασμένων data center και τους λόγους για τους οποίους αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία θα μεταμορφώσει τη βιομηχανία των data center.
   • Η προκατασκευή συνεπάγεται data center χαμηλότερου κόστους;

    Ο υπολογισμός του συνολικού κόστους της κατασκευής ενός data center είναι μια περίπλοκη εξίσωση που δεν λύνεται με μια απλή μέθοδο σύγκρισης των προκατασκευασμένων και των παραδοσιακών μονάδων. Ωστόσο, η προκατασκευή συνεπάγεται ευκολότερο σχεδιασμό, ταχύτερη κατασκευή με λιγότερες επιτόπιες υπηρεσίες και πιο προβλέψιμη απόδοση.