Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 • Default Alternative Text

  Ιδιωτικό Cloud

  Ενσωματωμένη δομική μονάδα φυσικής υποδομής που δίνει ώθηση στο εικονικό περιβάλλον σας.

 • Διαβάστε

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 117
   Φυσική Υποδομή Data Center: Βελτιστοποίηση της Επιχειρηματικής Αξίας

   Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στον σημερινό, ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κόσμο, οι εταιρείες πρέπει να εκσυγχρονίσουν τον τρόπο που βλέπουν την αξία της επένδυσής τους στη φυσική υποδομή των data center (DCPI). Δεν αρκεί πλέον η διαθεσιμότητα και το αρχικό κόστος για τη λήψη των κατάλληλων επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ευκινησία, ή επιχειρηματική ευελιξία, και το χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας είναι πλέον εξίσου σημαντικοί παράγοντες για τις εταιρείες που σημειώνουν επιτυχία σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά. Ανάγνωση White Paper αρ. 117
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 118
   Virtualization και Cloud Computing: Η βελτιστοποιημένη ισχύς, ψύξη και διαχείριση μεγιστοποιούν τα οφέλη

   Η εικονικοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, η μηχανή πίσω από τα υπολογιστικά συστήματα cloud, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φυσική υποδομή των data center. Συχνά προκύπτουν υψηλές πυκνότητες ισχύος, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση για τις δυνατότητες ψύξης του υφιστάμενου συστήματος. Η μειωμένη συνολική κατανάλωση ενέργειας που προκύπτει συνήθως από τη φυσική συγχώνευση των server μπορεί, στην πραγματικότητα, να επιδεινώσει την απόδοση της χρήσης ισχύος του data center. Τα δυναμικά φορτία που διαφέρουν στον χρόνο και στον τόπο μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα παραμονής εκτός λειτουργίας αν δεν γίνει κατανοητή και δεν ληφθεί υπόψη η κατάσταση της ισχύος και της ψύξης σε επίπεδο rack. Τέλος, τα έντονα εικονικοποιημένα περιβάλλοντα είναι, από τη φύση τους, ανθεκτικά σε τυχόν σφάλματα, συνεπώς προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρείας στη φυσική υποδομή. Περιγράφονται αυτές οι συγκεκριμένες επιπτώσεις της εικονικοποίησης και προτείνονται πιθανές λύσεις ή μέθοδοι αντιμετώπισής τους. Διαβάστε το White Paper αρ. 118
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 116
   Τυποποίηση και επεκτασιμότητα στη φυσική υποδομή των data center

   Αν δεν υιοθετηθεί η αρθρωτή τυποποίηση ως στρατηγική σχεδιασμού για τη φυσική υποδομή των data center, προκύπτει πρόσθετο κόστος σε όλους τους τομείς: περιττές δαπάνες, χρόνος εκτός λειτουργίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί και χαμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η τυποποίηση και η αρθρωτή δομή, έννοιες στενά συνδεδεμένες, δημιουργούν ποικίλα οφέλη για τη φυσική υποδομή των data center, που εξομαλύνουν και απλοποιούν κάθε διεργασία, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την καθημερινή λειτουργία, με σημαντικές θετικές επιπτώσεις και στις τρεις κύριες παραμέτρους της επιχειρηματικής αξίας της φυσικής υποδομής των data center – διαθεσιμότητα, ευελιξία και συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Διαβάστε το White Paper αρ. 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 174
   Πρακτικές επιλογές για την ανάπτυξη εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής σε μικρά server room και υποκαταστήματα

   Στα μικρά server room και υποκαταστήματα παρατηρείται συνήθως έλλειψη οργάνωσης, ασφάλειας, παρακολούθησης και χώρου, ενώ η θερμοκρασία τους είναι υψηλή. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να θέσουν εκτός λειτουργίας το σύστημα για ορισμένο χρονικό διάστημα ή, στην καλύτερη περίπτωση, ο κίνδυνος να αποφευχθεί την τελευταία στιγμή, προσελκύοντας την προσοχή των διαχειριστών. Από την πρακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί πάνω σε αυτά τα προβλήματα προκύπτει ένας σύντομος κατάλογος αποτελεσματικών μεθόδων για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των λειτουργιών τεχνολογιών πληροφορικής σε μικρά server room και υποκαταστήματα. Στο παρόν έγγραφο αναλύεται η εφαρμογή ρεαλιστικών βελτιώσεων στην ισχύ, την ψύξη, τα rack, τη φυσική ασφάλεια, την παρακολούθηση και τον φωτισμό. Το παρόν έγγραφο εστιάζει σε μικρά server room και υποκαταστήματα με φορτίο τεχνολογιών πληροφορικής έως 10 kW. Διαβάστε το White Paper αρ. 174
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 160
   Προδιαγραφή επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής data center

   Όλο και περισσότεροι συμφωνούν ότι ο συμβατικός σχεδιασμός των παλαιών data center θα αντικατασταθεί από τον αρθρωτό, επεκτάσιμο σχεδιασμό των data center. Το μειωμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, η αυξημένη ευελιξία, ο μειωμένος χρόνος ανάπτυξης και η βελτιωμένη απόδοση είναι όλα πλεονεκτήματα που αποδίδονται στον αρθρωτό, επεκτάσιμο σχεδιασμό. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια ο όρος "αρθρωτό", πότε και πού χρειάζεται αρθρωτή δομή και πώς ορίζεται η αρθρωτή δομή. Στο παρόν έγγραφο, δημιουργείται ένα πλαίσιο για την αρθρωτή αρχιτεκτονική των data center και περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι υλοποίησης της αρθρωτής δομής για την παροχή ισχύος, την ψύξη και τον εξοπλισμό των data center. Επίσης, διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυνται οι διάφορες προσεγγίσεις και πότε είναι αποτελεσματικές. Διαβάστε το White Paper αρ. 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 76
   Αρθρωτά συστήματα: Η εξέλιξη της αξιοπιστίας

   Η φύση έχει αποδείξει από πολύ παλιά ότι, στα περίπλοκα συστήματα, επιβιώνουν και ευδοκιμούν οι αρθρωτοί σχεδιασμοί. Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει σε αυτή την επιτυχία είναι η αξιοπιστία που προσφέρει το πλεονέκτημα της ανοχής σφαλμάτων, καθώς το αρθρωτό σύστημα μπορεί να μετατοπίσει τη λειτουργία από μονάδες με βλάβη σε μονάδες που λειτουργούν σωστά, όσο πραγματοποιούνται οι εργασίες επιδιόρθωσης. Στα data center, ο αρθρωτός σχεδιασμός έχει ήδη επικρατήσει στις νέες αρχιτεκτονικές server και συστημάτων αποθήκευσης, οι οποίες υποστηρίζουν την ανοχή σφαλμάτων. Καθώς τα data center συνεχίζουν να εξελίσσονται και να δανείζονται στοιχεία από τα πρότυπα της φύσης, η φυσική υποδομή των data center (DCPI) πρέπει επίσης να εξελιχθεί προκειμένου να υποστηρίξει νέες στρατηγικές επιβίωσης, επαναφοράς και ανάπτυξης. Διαβάστε το White Paper αρ. 76
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 111
   Ανάλυση αξιοπιστίας του συστήματος ισχύος InfraStruxure της APC

   Η σειρά προϊόντων InfraStruxure της APC προσφέρει μια εναλλακτική αρχιτεκτονική στο κεντρικό σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος. Η MTechnology, Inc. χρησιμοποίησε τις τεχνικές της πιθανολογικής εκτίμησης κινδύνων (PRA) για να αξιολογήσει την αξιοπιστία των InfraStruxure UPS και PDU 40 kW με ηλεκτρονικούς μεταγωγικούς διακόπτες. Για τους υπολογισμούς ελήφθη υπόψη η απόδοση του InfraStruxure τόσο σε ιδανικές όσο και σε πραγματικές συνθήκες. Η μελέτη σύγκρινε επίσης τις επιδόσεις της αρχιτεκτονικής InfraStruxure με τις επιδόσεις ενός κεντρικού συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος που εξυπηρετούσε ένα υποθετικό κρίσιμο φορτίο 500 kW σε ένα data center. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αρχιτεκτονική InfraStruxure είχε πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσει αποτυχία σε όλα τα φορτία του data center και ελαφρώς λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσει αποτυχία σε οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής. Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τα βασικά ευρήματα της ποσοτικής εκτίμησης κινδύνων που διεξήγαγε η MTechnology και αναλύει τη σημασία τους για τους διαχειριστές και τους σχεδιαστές εγκαταστάσεων. Διαβάστε το White Paper αρ. 111
 • Μάθετε

  TradeOff Tools


  Διαδικτυακές εφαρμογές εύκολες στη χρήση για τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης της ιδέας και του σχεδιασμού του data center. TradeOff Tools

  Επιλογέας σχεδιασμού αναφοράς


  Δείτε τη βιβλιοθήκη σχεδίων αναφοράς της Schneider Electric για να συγκρίνετε και να επιλέξετε τον σχεδιασμό που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του δικού σας data center. Επιλογέας σχεδιασμού αναφοράς

  Micro Data Center: Μια Καινοτόμος Περίπτωση Σχεδιασμού και Λειτουργιών Data Center


  Αυτό το blog εξετάζει πώς η DartPoints ξεκίνησε μια σχέση συνεργασίας με τη Schneider Electric με σκοπό να δημιουργήσει το μοναδικό DartPoints Private Colo™. Micro Data Center: Μια Καινοτόμος Περίπτωση Σχεδιασμού και Λειτουργιών Data Center

  Μήπως η σύγκλιση υποδομής μας φέρνει ολοένα και πιο κοντά στον δρόμο της προκατασκευής;


  Η σύγκλιση υποδομής αφορά κατά βάση την ταχύτητα, την απόδοση και την ευελιξία... εναρμονίζει τις τεχνολογίες πληροφορικής με την επιχείρηση. Είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε, δημιουργώντας λύσεις με εύκολη επιλογή, παραγγελία, ανάπτυξη και συντήρηση. Η προκατασκευή είναι ένας τρόπος για να το πετύχουμε. Μήπως η σύγκλιση υποδομής μας φέρνει ολοένα και πιο κοντά στον δρόμο της προκατασκευής;

  Μήπως τα Micro Data Center είναι ο μοχλός που κινεί το IoT (διαδίκτυο των πραγμάτων);


  Όλες οι συσκευές παράγουν δεδομένα, από τις μηχανές πώλησης αναψυκτικών, μέχρι τα 20-30 δισ. συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά (πολλές εκ των οποίων φοριούνται). Αυτή η μεγάλη ποσότητα δεδομένων θα πρέπει να υποστεί επεξεργασία και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Το IoT λειτουργεί συνδέοντας αυτές τις απομακρυσμένες συσκευές με ένα μεγάλο, κεντρικό data center, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση, την τοποθεσία, τη λειτουργικότητα κ.ά. Διαβάστε το blog μας για να μάθετε περισσότερα. Μήπως τα Micro Data Center είναι ο μοχλός που κινεί το IoT (διαδίκτυο των πραγμάτων);

  Τι Αντιστάθμισμα προσφέρει η Σύγκλιση Υποδομής


  Οι λύσεις όπως το FlexPod και το FlexPod Express με τη Schneider Electric παρέχουν προδομημένες στοίβες υλικού που έχουν υποβληθεί σε προκαταρκτικές δοκιμές, επομένως δεν απαιτείται δοκιμή του υλικού, αφού η δοκιμή έχει πραγματοποιηθεί πριν από την παράδοσή του στους πελάτες, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται χρήση πόρων για την προετοιμασία και ανάπτυξη του υλικού. Διαβάστε αυτήν την ανάρτηση στο blog μας για να μάθετε περισσότερα. Τι Αντιστάθμισμα προσφέρει η Σύγκλιση Υποδομής

  Η Cisco, η Schneider Electric και η ευκαιρία της ενοποίησης των υποδομών


  Η συγκεκριμένη δημοσίευση στο ιστολόγιό μας εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Cisco εξέλαβε τη συνεργασία της με τη Schneider Electric η οποία προσέδωσε προστιθέμενη αξία στους πελάτες ΤΠ, δικτύου και data center. Η Cisco, η Schneider Electric και η ευκαιρία της ενοποίησης των υποδομών

  Το βίντεο με την εικονική περιήγηση του NetShelter CX αποκαλύπτει την αξία ενός "server room σε κουτί"


  Η συγκεκριμένη δημοσίευση στο ιστολόγιό μας περιέχει ένα βίντεο που προβάλλει μια εικονική περιήγηση του NetShelter CX. Το βίντεο με την εικονική περιήγηση του NetShelter CX αποκαλύπτει την αξία ενός "server room σε κουτί"

  Τα μικρά πλαίσια παρέχουν μεγάλα οφέλη στις τοποθεσίες που δεν διαθέτουν ειδικούς χώρους ΤΠ.


  Το Netshelter CX καλύπτει μια ανάγκη που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Προορίζεται για τη στέγαση διατάξεων ΤΠ και δικτύωσης οι οποίες πρέπει να λειτουργούν σε ένα σχετικά μικρό χώρο, όπως είναι το περιβάλλον ενός γραφείου όπου δεν υπάρχει ειδικός χώρος για τον σχετικό εξοπλισμό. Δείτε τη συγκεκριμένη δημοσίευση του ιστολογίου μας για να μάθετε περισσότερα. Τα μικρά πλαίσια παρέχουν μεγάλα οφέλη στις τοποθεσίες που δεν διαθέτουν ειδικούς χώρους ΤΠ.
 • Δείτε

  • Πώς μπορούν τα FlexPod και FlexPod Express να βοηθήσουν τους οργανισμούς να εξοικονομήσουν περισσότερη ενέργεια;

   Ο David O’Coimin της Schneider Electric επεξηγεί τα κύρια οφέλη που προσφέρουν το FlexPod Express και το FlexPod με την Schneider Electric στους πελάτες όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχειρισιμότητα.
  • Άμεση παράδοση του Server Room NetShelter CX

   Πόσο απλή είναι η ανάπτυξη ενός server room; Ο χρόνος παράδοσης σίγουρα δεν είναι πολύς. Δείτε πόσο απλή και εύκολη είναι η παράδοση του Server Room NetShelter CX μέσα σε ένα κουτί, σε αυτό το σύντομο βίντεο παράδοσης.
  • Πώς η Schneider Electric προσδίδει αξία στο FlexPod και το FlexPod Express;

   Ο David O’Coimin της Schneider Electric επεξηγεί την αξία που προσδίδει η υποδομή της Schneider Electric στους πελάτες με τις λύσεις FlexPod και FlexPod Express οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω για τους πελάτες της ένα ήδη ισχυρό προϊόν.
  • Flexpod Πλαισιωμένο με τη Schneider Electric

   Στην Schneider Electric πλαισιώσαμε το FlexPod και το FlexPod Express με τα κατάλληλα, προστιθέμενης αξίας, εξαρτήματα συστημάτων rack τα οποία θα βοηθήσουν στην άμεση τοποθέτησή τους στα κατάλληλα περιβάλλοντα, στην αύξηση της αξίας πώλησης και στην προστασία της επένδυσης των τελικών χρηστών.
  • NetShelter CX – Το μικρότερο server room στον κόσμο

   Το NetShelter CX είναι μια λύση υψηλών απαιτήσεων για ανοικτούς εργασιακούς χώρους με το ασφαλές, ηχομονωτικό server room μέσα σε ένα ευέλικτο κιβώτιο. Το CX εξαλείφει την ανάγκη για δαπανηρά, μεγάλα, ογκώδη δωμάτια δικτύου ή server room για εργασιακά περιβάλλοντα.