Οι μάρκες μας

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Λύσεις και πλεονεκτήματα

Λύση με δυνατότητα κλιμάκωσης, που επιτρέπει χρήση προαιρετικών-εφεδρικών διακομιστών SCADA, τοπολογία διπλού δακτυλίου και διπλή σύνδεση σταθμών επιπέδου ελέγχου.

> Καλύτερη ενημέρωση κατά τη διαχείριση πληροφοριών

> Βελτίωση ποιότητας χωρίς αύξηση χρήσης ενέργειας

> Λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο

> Απόλυτη ασφάλεια με τη γνώση ότι οι διεργασίες σας λειτουργούν ομαλά

Wastewater treatment facility

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Υπηρεσία ύδρευσης του Λονγκ Μπιτς: Αύξηση της αποτελεσματικότητας με τη λύση Wonderware SCADA.

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Eau de Paris: Το InTouch ενισχύει τις εφαρμογές παρακολούθησης μέσω βίντεο, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διανομής υδάτων στο Παρίσι.

Βρείτε προϊόντα και λύσεις Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Wonderware System Platform

Λύσεις και πλεονεκτήματα

Αποθηκεύστε δεδομένα διεργασιών/ενέργειας, καθώς και το ιστορικό συναγερμών/συμβάντων από το SCADA και άλλα σχετικά συστήματα σε συνεχή βάση για να διασφαλίσετε μηδενικές απώλειες κατά τη μετάδοση.

> Διαχείριση απόδοσης αποθήκευσης δεδομένων ιστορικού

> Αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών, που επιτρέπουν τη φορητότητα

> Λήψη εξυπνότερων επιχειρηματικών αποφάσεων

Βρείτε προϊόντα και λύσεις Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

EcoStruxure Foxboro - Historian

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Wonderware Online

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

InteleTrac

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Intelligence

Λύσεις και πλεονεκτήματα

Οι λύσεις διαχείρισης δικτύου της Schneider Electric προβλέπουν τη συμπεριφορά του δικτύου διανομής και προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα προγραμματισμένα και μη προγραμματισμένα συμβάντα πριν συμβούν.

> Βελτίωση υπηρεσιών και μείωση λειτουργικού κόστους

> Περισσότερα από 30 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας στη διαχείριση δικτύων

> Απόσβεση επένδυσης σε λιγότερο από 18 μήνες

> Μείωση χρόνων διακοπής λειτουργίας, ταχύτερη παροχή πληροφοριών στον τελικό χρήστη

> Μείωση κινδύνων λειτουργίας και συντήρησης

Kalundborg Forsyning

Το λογισμικό Aquis παρείχε βελτιστοποιημένη κοινή χρήση των γνώσεων και βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών στην εταιρεία Kalundborg από τη Δανία.
Διαβάστε την ιστορία

Webinar

Βελτιστοποιήστε τη διανομή του δικτύου υδάτων σας. Η Σουίτα Βελτιστοποίησης Δικτύου υδάτων (WNO) αντλεί δεδομένα από υπάρχοντα συστήματα, όπως τα SCADA και GIS, και τα μετατρέπει σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες που συμβάλλουν στη μετατροπή του μη ανταποδοτικού νερού, τη μείωση των κινδύνων και του κόστους της διαχείρισης του δικτύου διανομής υδάτων.
Μάθετε περισσότερα
process of wastewater treatment

Βρείτε προϊόντα και λύσεις Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Διαχείριση δικτύων Aquis

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Βελτιστοποίηση δικτύου παροχής νερού

Λύσεις και πλεονεκτήματα

Ενοποίηση συστημάτων των πελατών σε μια ενιαία πλατφόρμα για υπολογισμό των διαρροών, ενεργό έλεγχο διαρροών και δημιουργία αναφορών.

> Μείωση χρόνου επίγνωσης για την ανίχνευση ανωμαλιών

> Αναγνώριση ζωνών/διαδικασιών ζωτικής σημασίας

> Μείωση του κόστους ανίχνευσης διαρροών

> Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στον πελάτη

> Ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων

> Ευκολότερη κανονιστική συμμόρφωση

Anglian Water

Όταν ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών υδάτων και λυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου έπρεπε να ανανεώσει την παλιά υποδομή τηλεμετρίας και το σύστημα παρακολούθησης που διέθετε, ζήτησε τη βοήθεια της Schneider Electric προκειμένου να προβεί σε ριζικές αλλαγές στον "πυρήνα" του συστήματος παρακολούθησης της εταιρείας, διατηρώντας παράλληλα τη συνεχή παροχή του νερού.

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Διαχείριση απωλειών νερού: Η Σουίτα Διαχείρισης Υδάτων είναι ένα ενοποιημένο σύνολο αρθρωτών συστημάτων που προσφέρουν λύσεις ειδικά για τη διαχείριση της παροχής και της διανομής υδάτων. Ελαχιστοποιήστε τις απώλειες και το κόστος, βελτιώστε τις υπηρεσίες σας, αλλά και την κανονιστική συμμόρφωση.
Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο
Computer Monitor Screen  with data

Λύσεις και πλεονεκτήματα

Η Schneider Electric παρέχει λύσεις διαχείρισης ενέργειας για δίκτυα υδάτων μέσω του Resource Advisor. Το Resource Advisor συλλέγει, διαχειρίζεται και εμφανίζει δεδομένα ενέργειας και βιωσιμότητας σε ολόκληρη την υποδομή υδάτων και λυμάτων.

> Δεδομένα ενέργειας και βιωσιμότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις

> Κορυφαία απόδοση εγκαταστάσεων

> Αναγνώριση μη βελτιστοποιημένων εγκαταστάσεων

> Ιεράρχηση ενεργειακά αποδοτικών έργων

Βρείτε προϊόντα και λύσεις Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

EcoStruxure Resource Advisor

Λύσεις και πλεονεκτήματα

Η ενοποιημένη μας προσέγγιση επιτρέπει τη δημιουργία μιας πραγματικά ανοικτής και ολοκληρωμένης πλατφόρμας, η οποία βασίζεται σε 4 πυλώνες: Σύνδεση / Συλλογή / Ανάλυση / Δράση.

> Βελτίωση απόδοσης περιουσιακών στοιχείων

> Αύξηση αξιοπιστίας και μείωση μη προγραμματισμένου χρόνου παραμονής εκτός λειτουργίας

> Αύξηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων και επέκταση διάρκειας ζωής του εξοπλισμού

> Μείωση κόστους λειτουργίας και συντήρησης

image of a plant near a water body

White Paper

Avantis PRiSM: Κατανοήστε πώς τα εργαλεία προγνωστικών αναλύσεων μπορούν να ωφελήσουν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των παρόχων ενέργειας

image of 3 monitors

Ενημερωτικό έντυπο

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης: Επιτρέπει την εισαγωγή, τη διαχείριση και την προβολή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επιχειρηματική οντότητα.

Βρείτε προϊόντα και λύσεις Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Avantis Enterprise Asset Management

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Avantis PRISM

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Condition Manager

man and woman wearing hardhats looking at a tablet

EcoStruxure Asset Advisor

Ιστορίες επιτυχίας EcoStruxure

Δημοτική αρχή του Τορόντο

Η δημοτική αρχή του Τορόντο εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές και αυξάνει την παραγωγικότητα με το Avantis.
Διαβάστε την ιστορία
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Δωρεάν"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Aνακαλύψτε"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerGR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Χρειάζεστε βοήθεια?

Ξεκινήστε εδώ!

Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.

Σημεία πώλησης

Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Περιήγηση στην υπηρεσία "Συχνές ερωτήσεις"

Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε, κάνοντας αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Επικοινωνία με την ομάδα πωλήσεων

Ξεκινήστε online τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!