Οι μάρκες μας

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Παράδειγμα επιτυχίας στροβιλομηχανής σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η συγκεκριμένη κορεάτικη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναβάθμισε με επιτυχία τον εξοπλισμό στροβιλομηχανής της παρά την απομακρυσμένη τοποθεσία της, το περιορισμένο τοπικό, εξειδικευμένο προσωπικό και τα άμεσα διαθέσιμα υλικά εγκατάστασής της. Ως αποτέλεσμα, πέτυχε τη βελτίωση της αξιοπιστίας, την απλοποίηση της διεπαφής χειρισμού και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, ενώ παράλληλα παρείχε σταθερά ηλεκτρικό ρεύμα στους πελάτες της.
Δείτε πώς εκσυγχρονίσαμε αυτήν τη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
Εργάτης στον τομέα πετρελαίου, μηχανικός, σε κοντινό πλάνο, με μια μεγάλη βιομηχανία διύλισης πετρελαίου στον φόντο, πετρέλαιο και αέριο.
Our Turbomachinery Control Solutions
Turbine, generator, compressor, and drive solutions as well as mechanical retrofit capabilities and a comprehensive set of services that allow us to deliver the full value to our customers.

Λύσεις και υπηρεσίες ελέγχου στροβιλομηχανών

Η Schneider Electric προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά ευέλικτων λύσεων και υπηρεσιών ελέγχου στροβιλομηχανών. Εδώ και πάνω από τέσσερις δεκαετίες, οι διεθνείς ειδικοί μας έχουν ενισχύσει τις διεργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου όλων των μεγεθών με τις πλατφόρμες κρίσιμων ελέγχων TriconexTM και τις εφεδρικές και simplex πλατφόρμες γενικής χρήσης ModiconTM.
Λήψη φυλλαδίου
Up close shot of a turbine, wind energy, windmill, renewable energy.

Δυνατότητες λύσης

> Έλεγχος πάλμωσης: για την προστασία των συμπιεστών από παλμώσεις, ενσωματώνουμε προηγμένους αλγόριθμους με συμπληρωματικές στρατηγικές αυτοματισμού διεργασιών
> Έλεγχος απόδοσης συμπιεστών: για την ανταπόκριση στις ανάγκες των διεργασιών με παράλληλη τήρηση των λειτουργικών ορίων, προσφέρουμε αποδοτικό έλεγχο φόρτωσης.
> Έλεγχος απόζευξης: για την εξισορρόπηση απόδοσης και ελέγχου πάλμωσης για τη βέλτιστη απόδοση, παρέχουμε κορυφαίο έλεγχο απόζευξης
> Έλεγχος ατμοστρόβιλου και αεριοστρόβιλου, έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνησης κινητήρα: για την παροχή αδιάλειπτου ελέγχου συλλογέα ατμού και προστασίας μηχανημάτων, προσφέρουμε κορυφαίους ενοποιημένους ελέγχους.

Οφέλη

> Μείωση ανεπαρκειών και χαμηλών επιδόσεων Κρίσιμων Συμπιεστών
> Μείωση του κινδύνου διακοπής διεργασιών
> Μείωση του κινδύνου καταστροφικών βλαβών συμπιεστή
> Εύκολη παρακολούθηση της λογικής ελέγχου με διαθέσιμα ενδιάμεσα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο

Ενίσχυση ασφάλειας και απόδοσης

Με την παροχή λύσεων και υπηρεσιών για την αγορά ορυκτών, υδροηλεκτρικών και πυρηνικών πηγών ενέργειας, η Schneider Electric καλύπτει όλες τις διαμορφώσεις και ανάγκες ισχύος για μικρού έως μεγάλου μεγέθους στρόβιλους αναθέρμανσης. Με πάνω από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας, έχουμε αναπτύξει λύσεις ελέγχου για γενική χρήση, καθώς και κρίσιμες εφαρμογές για την ενίσχυση της ασφάλειας και της απόδοσης.
Δείτε πώς εκσυγχρονίσαμε αυτήν τη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δυνατότητες λύσης

> Έλεγχοι γεννήτριας: έλεγχος για μεγαβάτ, πτώση στροφών, ισοχρονισμό, τάση, συντελεστή ισχύος και MegaVar. Προσφέρουμε επίσης περιορισμό της υπερθέρμανσης, περιορισμό διέγερσης, καταμερισμό φορτίου και μείωση ηλεκτρικού φορτίου.
> Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης (AVR): οι λύσεις AVR περιλαμβάνουν τον έλεγχο τάσης και ρεύματος, την αντιστοίχιση της τάσης με τις «ομαλές εκκινήσεις» και την αντιστοίχιση της τάσης του αγωγού για συγχρονισμό.
> Έλεγχος ατμοστροβίλου και αεριοστροβίλου: οι ενοποιημένες ακολουθίες και οι έλεγχοι παρέχουν αδιάλειπτο έλεγχο συλλογέα ατμού και προστασία των μηχανημάτων για τις γεννήτριες. Παρέχουμε επίσης στρατηγικές ελέγχου για ατμοστρόβιλους αναθέρμανσης,

Οφέλη

> Προστασία κρίσιμου εξοπλισμού από διακοπή λειτουργίας και βλάβη
> Ενίσχυση της παραγωγικότητας και της διάρκειας ζωής κρίσιμου εξοπλισμού, όπως ατμοστρόβιλοι και γεννήτριες
> Δυνατότητα παρακολούθησης των επιδόσεων
> Δυνατότητα βελτίωσης της Διαχείρισης Εξοπλισμού
> Δυνατότητα καταγραφής συμβάντος μεγάλης ταχύτητας

Μηχανικές μετασκευές του εξοπλισμού ελέγχου στροβιλομηχανών (TMC)

Οι μετασκευές του εξοπλισμού ελέγχου στροβιλομηχανών εξαλείφουν τα μυστηριώδη κουτιά και τα απαρχαιωμένα μηχανικά εξαρτήματα. Τα συστήματα ασφαλείας TriconexTM διασφαλίζουν τις 2 από τις 3 επιλογές για όλα τα δεδομένα απόζευξης, την ηλεκτρονική προστασία από υπερτάχυνση, τη διαδικτυακή δοκιμή και επισκευή, καμία τοπική βλάβη και πλήρη εξοπλισμό για την αυτόματη εκτέλεση δοκιμών, καθώς και τη συνεχή διάγνωση.
Λήψη φυλλαδίου
Engineer adjusting control panel, power plant engineering

Δυνατότητες λύσης

Οι δυνατότητες μηχανικής μετασκευής της Schneider Electric εστιάζουν στους ενεργοποιητές, τις μονάδες ισχύος, τους ανιχνευτήρες και άλλα φυσικά εξαρτήματα που παρέχουν αξιόπιστες και ανεκτικές σε σφάλματα επιδόσεις. Οι λύσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

> Trip Block Assemblies (Quadvoter): ανθεκτικότητα στα σφάλματα, δυνατότητα διαδικτυακής λειτουργίας και ένδειξη ταχύτητας με διαβάθμιση επιπέδου αρτιότητας ασφάλειας: οι ενεργοί και παθητικοί ανιχνευτήρες ταχύτητας λαμβάνουν την ταχύτητα του στροβίλου και των βραχιόνων
> Προσαρμοσμένες μετασκευές υδραυλικών μονάδων ισχύος (HPU): σχεδιασμένες για υδραυλικές λύσεις υψηλής ή χαμηλής πίεσης 

> Σερβοκινητήρες TMR

> Μετασκευές πνευματικού ενεργοποιητή 

> Προσαρμοσμένοι βραχίονες LVDT για ανατροφοδότηση και έλεγχο θέσης εφεδρικής και τριπλά εφεδρικής βαλβίδας
> Ανιχνευτήρες και βραχίονες πρόωσης

Οφέλη

> Μείωση του χρόνου εγκατάστασης μέσω της στρατηγικής χρήσης μεθόδων σάρωσης με λέιζερ και άλλων προηγμένων μεθόδων αντίστροφης μηχανικής
> Αύξηση απόκρισης και ακρίβειας μέσω ενεργοποιητών υψηλής πίεσης και σερβοβαλβίδων
> Απλοποίηση της συντήρησης μέσω της εξάλειψης εξαρτημάτων OEM
> Αύξηση της διάρκειας ζωής των υπηρεσιών και της ομαλότερης λειτουργίας με τον διαχωρισμό του λιπαντικού ελαίου και του ελαίου ελέγχου
> Βελτίωση της εφεδρικότητας με τον διπλασιασμό ή τριπλασιασμό των εξαρτημάτων του συστήματος
> Πιο ακριβής έλεγχος: οι υψηλής πίεσης σερβοκινητήρες και ενεργοποιητές παρέχουν κορυφαίες επιλύσεις με σημαντικά χαμηλότερη ροή υδραυλικού υγρού παρέχοντας αυξημένη ταχύτητα και ακρίβεια για τον έλεγχο

Μηχανολογικές υπηρεσίες ελέγχου στροβιλομηχανών

Αξιοποιώντας την πολυδεκαετή επιτυχία της στον έλεγχο στροβιλομηχανών (TMC), η Schneider Electric ενεργεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος για έργα ελέγχου στροβιλομηχανών. Αποκτήστε πρόσβαση στο πλήρες φάσμα μηχανολογικών υπηρεσιών: από την ανάπτυξη προδιαγραφών, τον σχεδιασμό και την προμήθεια υλικού/λογισμικού έως την εγκατάσταση, τη δοκιμή, τη θέση σε λειτουργία και την εκπαίδευση.
Δείτε πώς εκσυγχρονίσαμε αυτήν τη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Energy plant in Japan, oil and gas, power management.

Οι υπηρεσίες μας

>Αρχική κατασκευαστική μελέτη (FEED): διατηρήστε υπό έλεγχο τα έξοδα του έργου μέσω προσχεδιασμού, προμήθειας διάθεσης και ανάλυσης σκοπιμότητας
> Τεχνικές αξιολογήσεις TMC: αξιολογήσεις ειδικών, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αξιοπιστίας, της ανάλυσης των ελέγχων και των οργάνων εγκατεστημένης βάσης
> Θέση σε λειτουργία και υποστήριξη εκκίνησης: διασφάλιση ότι όλα τα συστήματα και τα εξαρτήματα TMC είναι σχεδιασμένα, εγκατεστημένα και δοκιμασμένα σύμφωνα με τις επιχειρησιακές σας απαιτήσεις

Προβαλλόμενα προϊόντα και λογισμικό

 

PAC, PLC και Εξειδικευμένοι Ελεγκτές

 

Προϊόντα Διαλόγου Ανθρώπου Μηχανής (HMI)

 

Vijeo Designer

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Wonderware

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Προσομοίωση SimSci

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Δωρεάν"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Aνακαλύψτε"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerGR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Χρειάζεστε βοήθεια?

Ξεκινήστε εδώ!

Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.

Σημεία πώλησης

Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Περιήγηση στην υπηρεσία "Συχνές ερωτήσεις"

Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε, κάνοντας αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Επικοινωνία με την ομάδα πωλήσεων

Ξεκινήστε online τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός θα επικοινωνήσει μαζί σας.