Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 • Default Alternative Text

  Λογισμικό διαχείρισης υποδομής data center (DCIM)

  Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, μέτρησης, παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών και ασφάλειας για παροχή ισχύος, ψύξη και χώρο τεχνολογικών πληροφορικής.

 • Διαβάστε

  • Read more about Schneider Electric solutions

   StruxureWare για data center – Φυλλάδιο

   Επισκόπηση υψηλού επιπέδου της σουίτας StruxureWare για data center και των σχετικών εφαρμογών λογισμικού. Διαβάστε περισσότερα
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 118 – Εικονικοποίηση και υπολογιστικά συστήματα cloud: Με τη βελτιστοποίηση της ισχύος, της ψύξης και της διαχείρισης, επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση του οφέλους

   Η εικονικοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, η μηχανή πίσω από τα υπολογιστικά συστήματα cloud, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φυσική υποδομή των data center. Η υψηλότερη πυκνότητα ισχύος, που συχνά προκύπτει ως αποτέλεσμα, μπορεί να δοκιμάσει τις δυνατότητες ψύξης του υφιστάμενου συστήματος. Η μειωμένη συνολική κατανάλωση ενέργειας που προκύπτει συνήθως από τη φυσική συγχώνευση των server μπορεί, στην πραγματικότητα, να επιδεινώσει την απόδοση της χρήσης ισχύος του data center. Τα δυναμικά φορτία που διαφέρουν στον χρόνο και στον τόπο μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα παραμονής εκτός λειτουργίας αν δεν γίνει κατανοητή και δεν ληφθεί υπόψη η κατάσταση της ισχύος και της ψύξης σε επίπεδο rack. Τέλος, τα έντονα εικονικοποιημένα περιβάλλοντα είναι, από τη φύση τους, ανθεκτικά σε τυχόν σφάλματα, συνεπώς προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρείας στη φυσική υποδομή. Περιγράφονται αυτές οι συγκεκριμένες επιπτώσεις τις εικονικοποίησης και προτείνονται πιθανές λύσεις ή μέθοδοι αντιμετώπισής τους.

   Διαβάστε περισσότερα
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 173 – Γενικές οδηγίες παροχής ισχύος και ψύξης για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σε data center συστέγασης

   Ορισμένοι υποψήφιοι χρήστες των data center συστέγασης αντιλαμβάνονται τις βέλτιστες πρακτικές τροφοδοσίας και ψύξης ως περιοριστικές. Ωστόσο, μια αποτελεσματική πολιτική αποδεκτής χρήσης μπορεί να μειώσει τον χρόνο εκτός λειτουργίας που οφείλεται σε τερματισμό λειτουργίας λόγω υπερθέρμανσης και ανθρώπινο σφάλμα, να μειώσει τη διασπαρμένη δυναμικότητα και να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του αρχικού μισθωμένου χώρου, αποφεύγοντας το κόστος κράτησης χώρου μεγαλύτερου μεγέθους από τον απαιτούμενο. Σε αυτό το έγγραφο διερευνώνται οι αιτίες της διασπαρμένης ισχύος, ψύξης και χωρητικότητας στα data center συστέγασης και εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η απόδοση με πρακτικές όπως η διανομή ισχύος σε rack υψηλής πυκνότητας και ο περιορισμός του θερμού αέρα. Δίνονται παραδείγματα πολιτικών αποδεκτής χρήσης όπου λαμβάνονται υπόψη αυτά τα ζητήματα.

   Διαβάστε περισσότερα
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 170 – Συνήθεις παγίδες κατά την αξιολόγηση και την υλοποίηση λύσεων DCIM

   Ενώ πολλοί που επενδύουν σε λογισμικό διαχείρισης υποδομής data center (DCIM) ωφελούνται σημαντικά, δεν ισχύει το ίδιο για όλους. Η έρευνα αποκάλυψε μερικές παγίδες που θα πρέπει να αποφεύγουν οι τελικοί χρήστες κατά την αξιολόγηση και την υλοποίηση των λύσεων DCIM. Αν επιλέξετε ακατάλληλη λύση, αν βασιστείτε σε ανεπαρκείς διεργασίες, η έλλειψη δέσμευσης / ιδιοκτησίας / γνώσης μπορεί να υπονομεύσουν μεμονωμένα την ικανότητα του επιλεγμένου συνόλου εργαλείων να αποδώσει την προβλεπόμενη αξία για την οποία σχεδιάστηκε. Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται αυτές οι κοινές παγίδες και δίνονται πρακτικές οδηγίες για να τις αποφύγουμε.

   Διαβάστε περισσότερα
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 107 – Πώς το λογισμικό διαχείρισης υποδομής data center βελτιώνει τον σχεδιασμό και μειώνει τις λειτουργικές δαπάνες

   Τα στελέχη των επιχειρήσεων προκαλούν τους τεχνικούς Η/Υ να μετατρέψουν τα data center από σημεία δαπάνης σε σημεία παραγωγής αξίας για την επιχείρηση. Τα data center μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, επιτρέποντάς της να αποκρίνεται ταχύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς. Στο παρόν έγγραφο επιδεικνύεται, μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων, πώς τα εργαλεία λογισμικού διαχείρισης υποδομής data center μπορούν να απλουστεύσουν τις λειτουργικές διαδικασίες, να μειώσουν τις δαπάνες και να επιταχύνουν τη μετάδοση της πληροφορίας.

   Διαβάστε περισσότερα
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 161 – Αντιστοίχιση ενεργειακής δαπάνης και αποτυπώματος άνθρακα των data center στους χρήστες Η/Υ

   Χρειάζεται περίπλοκο λογισμικό και πολύπλοκα όργανα για να μετρηθούν και να αντιστοιχιστούν οι ενεργειακές δαπάνες και το αποτύπωμα άνθρακα στους χρήστες Η/Υ; Ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλές, φθηνές μεθόδους όσον αφορά την αντιστοίχιση των ενεργειακών δαπανών και του αποτυπώματος άνθρακα; Πόσο ακριβείς πρέπει να είμαστε; Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζεται μια επισκόπηση των στρατηγικών αντιστοίχισης ενεργειακών δαπανών και αποτυπώματος άνθρακα και σχολιάζεται η ακρίβειά τους. Αποδεικνύουμε ότι είναι εύκολο και φθηνό για οποιοδήποτε data center, μεγάλο ή μικρό, νέο ή παλιό, να αρχίσει να αντιστοιχίζει δαπάνες και αποτύπωμα άνθρακα, αλλά οι δαπάνες και η πολυπλοκότητα αυξάνονται και η απόδοση της επένδυσης μειώνεται όταν αναμένεται υπερβολική ακρίβεια.

   Διαβάστε περισσότερα
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 171 – Θέματα σχετικά με την ιδιοκτησία ή τη χρήση εξωτερικής φυσικής υποδομής data center

   Όταν πρέπει να αποφασίσετε αν θα αναβαθμίσετε ένα υφιστάμενο data center, αν θα κατασκευάσετε ένα καινούριο ή αν θα νοικιάσετε χώρο σε ένα data center συστέγασης, υπάρχουν ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές τις οποίες θα πρέπει να λάβετε υπόψη. Το 10ετές συνολικό κόστος ιδιοκτησίας μπορεί να ευνοεί την αναβάθμιση ή την κατασκευή έναντι της ενοικίασης, ωστόσο, στο παρόν έγγραφο, επιδεικνύεται ότι τα οικονομικά στοιχεία μπορεί να ανατραπούν λόγω της ευαισθησίας μιας επιχείρησης όσον αφορά την ταμειακή ροή, το σημείο απόδοσης της επένδυσης, το χρονικό πλαίσιο ανάπτυξης, την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του data center, τις απαιτήσεις των κανονισμών και άλλους στρατηγικούς παράγοντες. Στο παρόν έγγραφο αναλύονται τρόποι αξιολόγησης αυτών των βασικών παραγόντων ώστε να διευκολυνθείτε στη λήψη της σωστής απόφασης.

   Διαβάστε περισσότερα
 • Μάθετε

  Blog διαχείρισης υποδομής data center (DCIM)


  Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση των data center και για ό,τι συμβαίνει στην αγορά; Ακολουθήστε τις σκέψεις μας για το θέμα.

  Μάθετε περισσότερα

  StruxureWare για data center – Κοινότητα υποστήριξης


  Χρειάζεστε βοήθεια με κάποια εφαρμογή λογισμικού ή θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της; Δείτε την online υποστήριξη και τον ιστότοπο της κοινότητας για άμεσες απαντήσεις και βοήθεια με τις εφαρμογές λογισμικού.

  Μάθετε περισσότερα
 • Δείτε

  • DCIM, διαχείριση του data center και data center που καθορίζεται από το λογισμικό

   Η άνοδος του DCIM και του data center που καθορίζεται από το λογισμικό μπορεί να σημαίνει ότι στο μέλλον η διαχείριση του εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων θα γίνεται από ένα πρόγραμμα καθώς το πεδίο ενδιαφέροντος του κλάδου στρέφεται προς αφηρημένες ή εικονικοποιημένες εφαρμογές.

  • 10 πραγματικά σενάρια όπου το DCIM έχει σημασία

   Είτε δεν γνωρίζετε τα οφέλη του DCIM είτε σκέφτεστε ήδη να το εφαρμόσετε, παρακολουθήστε αυτό το ενδιαφέρον και ενημερωτικό βίντεο για να δείτε πώς το DCIM θα φέρει ουσιαστική διαφορά στο data center σας.

  • Πλήρης ορατότητα data center με το StruxureWare για Data Center

   Με τη σουίτα λογισμικού StruxureWare για Data Center της Schneider Electric, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, να βελτιώσετε την απόδοση και να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις αναφορών.

  • Αντιμετωπίστε μεγάλες προκλήσεις με το StruxureWare για Data Center

   Χειριστές data center: Θέλετε να αυξήσετε την απόδοση της επιχείρησης ενώ διατηρείτε τους πόρους της; Αυτό είναι εφικτό με τη σουίτα λογισμικού StruxureWare για Data Center, από την Schneider Electric.