Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 • Default Alternative Text
  Λάβετε τεχνογνωσία για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες απόδοσης και ασφάλειας.

  Υπηρεσίες κύκλου ζωής data center: Σχεδιασμός

 • Διαβάστε

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 160
   Προδιαγραφή αρχιτεκτονικής επεκτάσιμων data center

   Όλο και περισσότεροι συμφωνούν ότι ο συμβατικός σχεδιασμός των παλαιών data center θα αντικατασταθεί από τον αρθρωτό σχεδιασμό των επεκτάσιμων data center. Το μειωμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, η αυξημένη ευελιξία, ο μειωμένος χρόνος ανάπτυξης και η βελτιωμένη απόδοση είναι πλεονεκτήματα που υποτίθεται ότι συνοδεύουν τον αρθρωτό σχεδιασμό με δυνατότητα επέκτασης. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια ο όρος "αρθρωτό", πότε και πού χρειάζεται αρθρωτή δομή και πώς ορίζεται η αρθρωτή δομή. Στο παρόν έγγραφο, δημιουργείται ένα πλαίσιο για την αρθρωτή αρχιτεκτονική των data center και περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι υλοποίησης της αρθρωτής δομής για την παροχή ισχύος, την ψύξη και τον εξοπλισμό των data center. Επίσης, διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυνται οι διάφορες προσεγγίσεις και πότε είναι αποτελεσματικές. Διαβάστε το White Paper αρ. 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 116
   Τυποποίηση και επεκτασιμότητα στη φυσική υποδομή των data center

   Αν δεν υιοθετηθεί η αρθρωτή τυποποίηση ως στρατηγική σχεδιασμού για τη φυσική υποδομή των data center, προκύπτει πρόσθετο κόστος σε όλους τους τομείς: περιττές δαπάνες, χρόνος εκτός λειτουργίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί και χαμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η τυποποίηση και η αρθρωτή δομή δημιουργούν ποικίλα οφέλη για τη φυσική υποδομή των data center, με αποτέλεσμα την οργάνωση και την απλούστευση όλων των διαδικασιών, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την καθημερινή λειτουργία, με σημαντικές θετικές επιπτώσεις και στις τρεις κύριες παραμέτρους της αξίας της υποδομής για την επιχείρηση – διαθεσιμότητα, ευελιξία και συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Διαβάστε το White Paper αρ. 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper αρ. 122
   Οδηγίες για την προδιαγραφή της κρισιμότητας/ των επιπέδων των data center

   Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης των μελλοντικών επιδόσεων λειτουργίας των data center. Οι διαθέσιμες μέθοδοι ανάλυσης κρισιμότητας ή επιπέδων δεν παρέχουν τεκμηριωμένες προδιαγραφές για την επικύρωση των επιδόσεων των data center. Η κατάλληλη προδιαγραφή της κρισιμότητας των data center θα πρέπει να παρέχει σαφή και τεκμηριωμένα στοιχεία για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των data center. Στο παρόν έγγραφο, αναλύονται και συγκρίνονται οι υφιστάμενες μέθοδοι επιπέδων, περιγράφεται ο τρόπος επιλογής επιπέδου κρισιμότητας και προτείνεται μια τεκμηριωμένη προδιαγραφή κρισιμότητας των data center. Επίσης, σχολιάζεται η διατήρηση της κρισιμότητας των data center. Διαβάστε το White Paper αρ. 122

  • Σε αυτό το blog σχολιάζεται η πρόσφατη αλλαγή προς μια προσέγγιση κύκλου ζωής των data center και ο τρόπος επιλογής του βέλτιστου σχεδιασμού για τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε οργανισμού. Αρχές κύκλου ζωής data center: Μέρος 1 από 2 – Σχεδιασμός αλλαγής

  • Η βασική αρχή στην προσέγγιση κύκλου ζωής των data center είναι ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων έχοντας κατά νου την αλλαγή. Ωστόσο, μην περιμένετε να εμφανιστούν τα προβλήματα για να αρχίσετε να αλλάζετε – εφαρμόστε μια άλλη βασική αρχή: συνεχής βελτίωση. Αρχές κύκλου ζωής data center: Μέρος 2 από 2 – Συνεχής βελτίωση

  • Σε αυτήν την ανάρτηση στο blog, εξετάζονται οι κίνδυνοι της στρατηγικής σχεδιασμού/κατασκευής ενός data center. Οι κίνδυνοι της στρατηγικής σχεδιασμού/κατασκευής ενός data center

  • Πλέον δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον κύκλο ζωής των data center και στο εύρος των απαραίτητων δεξιοτήτων των συμβούλων για τη βελτιστοποίηση της υποδομής και των λειτουργιών του data center σε βάθος χρόνου. Διαβάστε αυτή την ανάρτηση για να μάθετε περισσότερα. Υπηρεσίες κύκλου ζωής data center: Προχωρήστε πέρα από τον σχεδιασμό/την κατασκευή

  • Πολλά έργα data center ακολουθούν μια στενόμυαλη προσέγγιση σχεδιασμού/κατασκευής όπου δεν λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η επιλογή θέσης, οι προδιαγραφές του αναδόχου ή τα θέματα συντήρησης. Σε αυτή την ανάρτηση, ένας πρώην προϊστάμενος τμήματος πληροφοριακών συστημάτων αναλύει ορισμένα διδάγματα που άντλησε από τον σχεδιασμό των data center. Σχεδιασμός data center: Μετάδοση διδαγμάτων που αντλήθηκαν
 • Μάθετε

  Prefabricated vs. Traditional Data Center Cost Calculator


  Impact of design attributes on cost of prefabricated versus traditional data center. Data Center Cost Calculator

  Data Center Design Planning Calculator


  Impact of physical infrastructure technology and growth plan strategies on key design parameters. Design Planning Calculator

  Schneider Electric Data Center Reference Designs


  Validated and documented plans for how physical infrastructure systems are to be engineered, configured, and laid out, as well as for describing which specific components are used. Schneider Electric Data Center Reference Designs

  Data Center Build vs. Colocation TCO Calculator


  Impact of data center attributes and pricing model on TCO. TCO Calculator

  Data Center Capital Cost Calculator


  Impact of physical infrastructure design changes on capital costs. Capital Cost Calculator
 • Δείτε

  • Data Center Reference Designs

   Designing and building a data center can be a headache. That’s why Schneider Electric has mapped out an easy way to plan, build and deploy a data center with Data Center Reference Designs.
  • Data Center Life Cycle Services

   Life can be hard but running your data center doesn't have to be - at least when you use Schneider Electric's Data Center Life Cycle Services.
  • The Value of Data Center Life Cycle Services

   The role of data centers in business has never been more critical. Services are key to designing, starting up, and operating a data center at peak performance while assuring availability. Schneider Electric is here to help with our data center life cycle services offer organized under one Schneider Electric umbrella.