Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi svoju lokaciju
  • Default Alternative Text

    Pravila korištenja

Schneider Electric Pravila korištenja

Spajanjem ili pristupanjem ovoj mrežnoj lokaciji pristajete se obvezati na niže navedene opće odredbe upotrebe, kao i posebne odredbe koje se spominju na određenim stranicama ove mrežne lokacije, u skladu s povremeno ažuriranim podacima. Ukoliko se ne slažete s ovim odredbama, trebali biste odmah napustiti ovu lokaciju. 

Ukoliko nije drukčije određeno, ova mrežna lokacija, njezin sadržaj, naziv domene i URL adrese: http://www.schneider-electric.com, http://www.schneiderelectric.com isključivo su vlasništvo korporacije:

Schneider Electric SE

Sjedište: 
35, rue Joseph Monier 
92500 Rueil Malmaison - France 
Pravni oblik Europsko društvo (dioničko društvo) s Upravnim odborom  

Glavni urednik

Chris Leong
Chief Marketing Officer
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - France

Domaćin

Schneider Electric SE
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - France
Tel: +33 (0) 1 41 29 70 00
Fax: +33 (0) 1 41 29 71 00

1. Svrha ove mrežne lokacije

Ova mrežna lokacija, kao i njezin sadržaj, uključujući sve informacije, tekst, grafiku, slike, hipertekstualne veze i druge materijale, služi za pružanje općih informacija o Schneider Electric.

2. Podaci o trgovačkoj marci / zaštitnom znaku i autorskim pravima

Trgovačka marka Schneider Electric i svi registrirani zaštitni znakovi grupacije Schneider Electric Industries SAS o kojima se govori na ovoj mrežnoj lokaciji u isključivom su vlasništvu korporacije Schneider Electric SA i njenih podružnica. Oni se ne smiju upotrebljavati ni u koju svrhu bez pisanog dopuštenja vlasnika. Ova mrežna lokacija i njezin sadržaj zaštićeni su, u smislu francuskog Zakonika o intelektualnom vlasništvu (Code de la propriété intellectuelle français, u daljnjem tekstu "Zakonik"), zakonima o zaštiti autorskih prava koji se odnose na tekstove, crteže i modele, kao i Zakonom o zaštitnom znaku. Pristajete da nećete reproducirati, osim za osobnu, nekomercijalnu upotrebu, kao što je određeno Zakonikom, ovu mrežnu lokaciju u njezinoj cjelini ili pojedinim dijelovima, ili njezin sadržaj na bilo kojem mediju bez pisanog dopuštenja Schneider Electric. Isto tako pristajete da nećete postavljati nikakve hipertekstualne veze na ovu mrežnu lokaciju ili njezin sadržaj. Schneider Electric ne daje nikakvo pravo ili dozvolu za osobnu ili nekomercijalnu upotrebu ove mrežne lokacije ili njezinog sadržaja, izuzev ograničenu dozvolu za provjeru informacija na njoj, u stanju u kakvom jesu, na vlastitu odgovornost. Sva ostala prava su pridržana. 

Schneider Electric ne daje nikakve tvrdnje ili izjave u pogledu zaštitnih znakova trećih strana koji su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.

Za više informacija, kontaktirajte administratora mrežne lokacije na: 
FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

3. Poveznice na druge mrežne lokacije

Ova mrežna lokacija može sadržavati poveznice na druge mrežne lokacije, koje su dane isključivo kao pogodnosti za vas, a ne kao potvrdu od strane korporacije Schneider Electric sadržaja takvih drugih mrežnih lokacija. Schneider Electric nije odgovorno za sadržaj bilo koje druge mrežne lokacije i ne daje nikakve izjave ili jamstva u pogledu bilo koje druge mrežne lokacije ili sadržaja ili materijala takvih mrežnih lokacija.

4. Ažuriranje informacija 

Schneider Electric ulaže sve razumne napore u osiguranje dostupnosti ove mrežne lokacije u svakom trenutku. Ipak, mogli biste biti spriječeni u pristupanju ovoj mrežnoj lokaciji ili naići na poteškoće u pristupu zbog postojanja tehničkih problema ili tijekom postupka održavanja ili nadograđivanja. Osim toga, premda se Schneider Electric u razumnim okvirima brine da se informacije na ovoj mrežnoj lokaciji održavaju aktualnima, ne daje nikakve izjave ili jamstva, izričito ili prešutno, u pogledu njihove točnosti ili potpunosti.

Sadržaj ove mrežne lokacije i mrežnih lokacija kojima se može pristupiti putem hipertekstualnih veza s ove lokacije može se s vremena na vrijeme ispravljati, dopunjavati ili ažurirati, bez prethodne obavijesti.

Schneider Electric ne jamči i ne daje nikakva uvjerenja ili potvrde da je ova mrežna lokacija i pristup ovoj mrežnoj lokaciji siguran, ili da na ovoj mrežnoj lokaciji nema virusa ili programskih grešaka koje bi mogle imati za posljedicu oštećivanje ili gubitak podataka. Vi snosite odgovornost za zaštitu svojih podataka od virusa.

Schneider Electric ne preuzima odgovornost za bilo kakve neposredne, posebne, posredne ili posljedične štete, koje god vrste one bile i kako god bile izazvane, koje proizlaze iz Vaše upotrebe ove mrežne lokacije ili nemogućnosti pristupa ovoj mrežnoj lokaciji. 

5. Financijski podaci i podaci o cijeni dionica

Informacije pružene na ovoj mrežnoj lokaciji nisu i ne smiju se smatrati ponudom, pozivom ili poticanjem za ulaganje ili na drugu vrstu sklapanja posla dionicama Schneider Electric SE ili bilo kojim drugim financijskim instrumentima koje izdaje bilo koje društvo unutar grupacije Schneider Electric, kao ni podacima koji daju ili predstavljaju bilo kakav savjet ili preporuku u vezi s bilo kojom financijskom odlukom. 

Cijenu dionice objavljenu na stranici Financije na ovoj mrežnoj lokaciji osigurava vanjska tvrtka te Schneider Electric ne prihvaća nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim kašnjenjem ili netočnostima podataka isporučenih putem ove veze, nad čime nema nikakav nadzor. Ova mrežna lokacija usto može sadržavati poveznice na druge vanjske mrežne lokacije koje Schneider Electric ne nadzire. Schneider Electric nije odgovorno za sadržaj bilo koje od tih mrežnih lokacija. 

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI U KOJEM SLUČAJU SCHNEIDER ELECTRIC NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ STRANI ZA BILO KAKVE NEPOSREDNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE VEZANE UZ ILI PROIZAŠLE IZ OVE MREŽNE LOKACIJE ILI BILO KOJEG KORIŠTENJA OVE MREŽNE LOKACIJE, ODNOSNO BILO KOJE MREŽNE LOKACIJE ILI RESURSA NA KOJE SE POVEZUJE, UPUĆUJE ILI PRISTUPA S OVE MREŽNE LOKACIJE, KAO NITI ZA KORIŠTENJE ILI PREUZIMANJE ILI PRISTUP BILO KOJIM MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKAV GUBITAK DOBITI, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK UŠTEDA ILI GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA, ČAK I AKO JE SCHNEIDER ELECTRIC IZRIČITO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU TAKVE ŠTETE. OVO ISKLJUČENJE I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJE SE NA SVE UZROKE ZA PODUZIMANJE PRAVNIH RADNJI, BILO DA SE TEMELJE NA UGOVORU, JAMSTVU, IZVANUGOVORNOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ILI BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI.

7. Privatnost

Schneider Electric ne želi od Vas primati povjerljive ili vlasničke informacije preko naše mrežne lokacije. Molimo imajte u vidu da će se za bilo kakve informacije ili materijale poslane Schneider Electricu smatrati da NISU povjerljivi. Slanjem bilo kakvih informacija ili materijala korporaciji Schneider Electric, dajete Schneider Electricu neograničenu, neopozivu dozvolu za korištenje, reproduciranje, prikazivanje, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuiranje predmetnih materijala ili informacija, te ste također suglasni da je Schneider Electric slobodno upotrijebiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike koje nam pošaljete za bilo koju svrhu.

8. Pitanja nadležnosti

Ako nije drukčije određeno, materijali na ovoj mrežnoj lokaciji predstavljeni su isključivo u svrhu promoviranja proizvoda Schneider Electric. Schneider Electric ne daje nikakve izjave da su materijali ili proizvodi prikazani na ovoj mrežnoj lokaciji odgovarajući ili prikladni za sve lokacije.
Ovi Uvjeti uređuju se i tumače u skladu s francuskim zakonima, bez kolizijskih pravila. Ako bilo koja odredba ovog sporazuma bude nezakonita, ništava ili iz bilo kojeg razloga neprovediva, ta će se odredba smatrati odvojivom od ovih Uvjeta te neće utjecati na valjanost i provedivost preostalih odredbi. Ovo je cjelokupni sporazum između strana vezano na predmet sporazuma i ne smije se mijenjati izuzev u pisanom obliku, uz potpis obje strane.


Posljednje ažuriranje: Sep, 29, 2014
Chataj s nama

Imaš pitanje ili trebaš pomoć? Obrati nam se!