{}

שאלות נפוצות

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"חיפוש לפי מילה או שאלה","searchBtn":"חיפוש","error":"אנא הזן מילת מפתח לחיפוש"}}

What software is used to program a Berger Lahr TLM2 controller?

The programming software for the Berger Lahr TLM2 as well as the TLCC type controllers is CodeSys version 2.3.

Please contact Schneider Electric Technical Support at 888-266-8705 to request a copy of this outdated version of CodeSys

היה מועיל?