Israel

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Schneider Electric

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

באפשרותך לבחור מדינה אחרת כדי להציג את המוצרים הזמינים, או לעבור לאתר האינטרנט הגלובלי שלנו לקבלת פרטי החברה.

בחר מדינה אחרת או אזור אחר

  • המגזר התעשייתי: סביבה רגישה למתקפות סייבר

מהנדס בתחנת אבטחה וניטור רשת

אבטחת סייבר הפכה להיות נושא בעל חשיבות משמעותית ברמהבינלאומית וחשוב שארגונים יכירו ויטפלו בפגיעות הייחודית להם המהווה פרצה לפשעי סייבר.

בתעשיות קריטיות לתשתיות במתקנים קריטיים, יש לתת תשומת לב מיוחדת למניעת מתקפות סייבר.

לפרטים נוספים
למידע נוסף
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.