Israel

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Schneider Electric

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

באפשרותך לבחור מדינה אחרת כדי להציג את המוצרים הזמינים, או לעבור לאתר האינטרנט הגלובלי שלנו לקבלת פרטי החברה.

בחר מדינה אחרת או אזור אחר

  • מהי האסטרטגיה הטובה ביותר לתכנון רשת חכמה?

טקסט חלופי כברירת מחדל
נקיטת גישה אסטרטגית מאפשרת לחברות תשתית להתמודד עם המורכוביות של המעבר לרשת חכמה.

חברות חשמל המתכננות מעבר לרשת חכמה נאבקות ביוזמות סבוכות ורב צדדיות. חלק מהן רק מתחילות את התהליך בעוד שאחרות כבר השקיעו זמן רב וכסף בפיתוח של אסטרטגיה שניתנת לעיבוד. ביצוע שינוי כזה מרתיע, אבל תוכנית פעולה אסטרטגית יכולה לאפשר מעבר חלק יותר. 

הערך מניעים עסקיים
בכל מקום שבו חברות החשמל יימצאו בתהליך התכנון של רשת חכמה, המקום המתאים להתחיל יהיה בהעמדת ההשקעות בקו אחד עם המניעים העסקיים . המניעים העסקיים העיקריים כוללים:
• שימוש בציוד העומד בתקינה 
• קיבולת המערכת, הוצאות ואמינות
• מקורות הפקת החשמל
• מעורבות המדיה והלקוחות

הערכת צורכי הטכנולוגיה
תוכנית העבודה לרשת חכמה מפרטת גם מגוון של טכנולוגיות חדשות המשפיעות על סביבת הפעולה של התשתית ובמקרים מסוימים מאפשרת פעולת גומלין בין חברות החשמל והלקוחות שלהן. חברות החשמל צריכות גם להעריך את הטכנולוגיות הקיימות שלהם ולקבוע היכן לשנות או לשדרג

בנה תוכנית עבודה לרשת חכמה: גישת חמשת השלבים
אחרי שחברת החשמל בודקת את היחס למקום שבו היא נמצאת במונחים של עמידה בתקנות , קיבולת התשתית והאינטגרציה, יהיה עליה למצוא נקודת התחלה לצורך מיפוי המסלול שלה. הגישה הבאה בת חמשת השלבים מספקת כיוונים כדאיים מבחינת העלות וניתנים להתאמה אישית להשגת הצלחה של הרשת החכמה.

תמונה 1: גישת חמשת השלבים מספקת כיוונים כדאיים מבחינת עלות.

40-3

New_Picture

שלב 1: הגדרת תפקידים ותחומי אחריות פנימיים של הנהלת חברת החשמל ושל אנשי הצוות ביצירת תוכנית העבודה. תפקידים חשובים כוללים מנהל פרוייקט ראשי,  מנהל פרוייקט, מנהל לוגיסטיקה, מנהל קישור לקוחות ואיש תמיכה/ איש קשר פנימי הצוות הזה ייאסוף מידע, יקבע את המניעים והעדיפויות העסקיים, יתעד את תוכנית עהבודה ויעמוד בקשר עם בעלי המניות.

שלב 2: ניהול סדנאות על מנת לדון במניעים ובדרישות. סדנאות מאפשרות לצוותים לקבוע את המצב הנוכחי של חברת החשמל, לאתר בסיעור מוחות את הדרישות ולתכנן את הצעדים הנדרשים לשרטוט טיוטה של מסמך תוכנית העבודה. התחומים שאותם יש לכסות הם מדידה חכמה, רשת חכמה, תפעול חכם ואינטגרציה, תקשורת, אבטחה ותהליכים עסקיים.

שלב 3: הגדרת סדרי עדיפויות באמצעות מקרה עסקי לדוגמה של מימוש טכנולוגיות לרשת חכמה. הגישה הטובה ביותר היא למצוא את האיזון בין הרכיבים הנדרשים ביותר לחברת החשמל ואת אלו שיכולים לספק תשואה מהירה. בהתבסס על מניעים עסקיים מסוימים, חברות החשמל צריכות להעריך את היתרונות כדי לבנות ניתוח פיננסי.

שלב 4: תיעוד התכנית. על מנת לפתח מסמך תוכנית עבודה לרשת חכמה, יש לזהות את המשתתפים ובעלי המניות החשובים ולסכם את ממצאי הסדנה ואת תכנית הפעולה העסקית. המסמך צריך לתאר את המניעים העסקיים לכל פרוייקט או שלב של המימוש, לכלול תכנית ביצוע מפורטת ולציין כיצד ומתי צעדים אלו ישפיעו על בעלי המניות.

שלב 5: תקשורת. צוותים שמפתחים מפת דרכים לרשת חכמה צריכים להבין את החשיבות שיש לתקשורת ברחבי הארגונים שלהם בעזרה להתגבר על מבנה "המגדל" האופייני שלעתים מפריד בין קבוצות הפקת החשמל, ההערבה, החלוקה והתפעול. ייתכן שלצורך כך יידרש שיפור של מתודולוגיות התקשורת. 

תכנית לצרכים מתפתחים
כל חברת תשתית עומדת בפני אתגרים ייחודיים - כך שלא קיים פתרון יחיד של תכנית. ואולם, פעולה על פי גישת חמשת השלבים תבטיח מפת דרכים ברורה שתעזור לבעלי המניות להבין את הסיבות והיתרונות הגלומים במעבר לרשת חכמה.

נוסף על כך, ככל שפני טכנולוגיית הרשת החכמה ימשיכו להתפתח ולהשתנות, חברות התשתית ייאלצו לחזור ולהעריך מדי תקופה את המניעים ואת הטכנולוגיה העומדת לרשותם, למדוד את ההתקדמות לעומת ה תכנית העסקית ומפת הדרכים ולהעריך את היעילות של התקשרות והשימוש של טכנולוגיות הרשת החכמה הממומשת.

נווט במורכבויות של יצירת מפת דרכים לרשת חכמה בעזרת ההנחיה של שניידר אלקטריק
למידע נוסף
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.