Mūsų prekių ženklai

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Mūsų Pasitikėjimo Chartija

Norime, kad pasitikėjimas suteiktų galimybę visapusiškai bendrauti su suinteresuotosiomis šalimis ir palaikyti ryšius su klientais, akcininkais, darbuotojais ir bendruomenėmis, kurioms teikiame savo paslaugas, prasmingu, visa apimančiu ir teigiamu būdu. Mūsų Elgesio Kodeksas taikomas visiems „Schneider“ arba bet kurioje iš mūsų patronuojamųjų įmonių dirbantiems asmenims. Kiekviename skyriuje nurodyti aiškūs darbai, o taip pat ir už šias įvairias sritis atsakingos „Schneider Electric“ komandos.
Atsisiųsti mūsų Pasitikėjimo Chartiją

Ar turite abejonių ar rūpesčių?

Mūsų Pasitikėjimo Linija leidžia mūsų darbuotojams ir išoriniams suinteresuotiesiems subjektams pranešti apie bet kokius susirūpinimą keliančius etikos klausimus pagal mūsų Elgesio Kodeksą.
Pateiktas perspėjimas nuodugniai ir konfidencialiai tiriamas. Vėliau tyrimo išvados pateikiamos atitinkamiems valdymo komitetams, kurie sprendžia, kokių veiksmų reikia imtis.
Prieiga prie pasitikėjimo linijos opens in new Window

Pokalbis

Turite klausimų ar reikia pagalbos? Esame čia tam, kad galėtumėme padėti!

Kaip galima sukurti tvarų ir integracinį pasaulį, atitinkantį mūsų pasitikėjimo ir atitikties principus?

„Schneider Electric“ įsipareigoja iki 2025 m. įgyvendinti aplinkos apsaugos, socialinius ir valdymo (ASV) tikslus bei neutralumą anglies dioksido atžvilgiu, taikydama aukštus socialinius, valdymo ir etikos standartus, kad būtų pasiektas tvaresnis ir įtraukesnis pasaulis. Kaip tvariausia pasaulyje etinė korporacija „Schneider Electric“ remia tvarumą ir ekosistemų įgalinimą, prisiimdama įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) ir taikydama principus bei procedūras, kuriais sprendžiami aplinkos ir socialiniai klausimai ir sukuriama vertė mūsų suinteresuotosioms šalims.

Panagrinėkite mūsų Pasitikėjimo Chartiją, kurioje iškeliami mūsų pasitikėjimo įsipareigojimai dėl aplinkos, tvarumo ir valdymo, siekiant įgyvendinti ekologiškus poveikio ir įtraukties tikslus. Mūsų etikos ir atitikties politika užtikrina, kad darbuotojai atitiktų elgsenos lūkesčius ir žinotų, kaip įgyvendinti kritines užduotis. Mūsų žmogaus teisių politika apibrėžia, kaip mūsų pozicija dėl žmogaus teisių taisyklių taikoma mūsų kasdienėms operacijoms. Peržiūrėkite mūsų tvarumo ir atitikties ataskaitas, parengtas pagal mūsų Elgesio Kodeksą, kad įsitikintumėte, jog mes laikomės duoto žodžio. Išbandykite pasitikėjimo liniją, mūsų konfidencialią vidaus ir išorės suinteresuotųjų subjektų įspėjimo sistemą, kuri padeda pranešti apie bet kokius netinkamo elgesio ar neatitikties atvejus, kad jie būtų peržiūrėti ir būtų imtasi tinkamų veiksmų. „Schneider Electric“ siekia imtis verslo veiksmų, pagrįstų mūsų pasitikėjimo principais, kad pagerintų žmogaus teises visoje mūsų vertės kūrimo grandinėje ir stiprintų įtrauktį į mūsų vidaus ir išorės verslo ekosistemas.