Mūsų prekių ženklai

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

100%

strateginiai tiekėjai, užtikrinantys etišką darbą savo darbuotojams

+10 taškų

mūsų darbuotojų pasitikėjimo, kad gali lengvai pranešti apie neetišką elgesį, lygis, palyginus su 2021 m.

100 %

darbuotojų, kasmet apmokytų kibernetinio saugumo ir etikos klausimais

Pasitikėjimas – mūsų įmonės pagrindas

Norint pelnyti pasitikėjimą, reikia būti patikimu

Tai yra mūsų veiklos pagrindas. Pasitikėjimas yra mūsų aplinkos, tvarumo ir valdymo įsipareigojimų pagrindas. Vadovaudamiesi griežtais valdymo principais ir procedūromis, kad paremtume tvarius ir integracinius tikslus ir svarbiausias vertybes, galime pasiekti savo prasmingą tikslą bei sukurti didesnę vertę visoms mūsų suinteresuotosioms šalims.
Sužinokite daugiau apie mūsų pasitikėjimo politiką

Skaitmeninis pasitikėjimas – mūsų ekosistemos pagrindas

Vertė ir atsparumas mažinant riziką

Naudodami metinį budrumo planą įvertiname ir kovojame su rizika mūsų „Schneider Electric“ ir tiekėjų atstovybėse, su rangovais ir mus supančiomis bendruomenėmis, dėl žmogaus teisių, aplinkos, verslo elgesio, saugos pasiūlymų ir kibernetinės saugos.
Atraskite mūsų budrumo planą

Pasitikėjimo akcentai

Jungiame pajėgas su G7 verslo įmonėmis lygiateisiško augimo skatinimui (B4IG)

Siekti pažangos žmogaus teisių ir pasitikėjimo principų srityje visoje mūsų vertės grandinėje ir stiprinti įtrauktį visoje ekosistemą.

Viena iš etiškiausių kompanijų pasaulyje

Pripažinta „Ethisphere®“ instituto, atsakingo už mūsų įsipareigojimą laikytis sąžiningumo ir aukštų socialinių, valdymo, etikos bei įmonių pasitikėjimo standartų.

Aukščiausio lygio budrumo planas

Didžiuojamės, kad esame viena iš CAC40 bendrovių, kurios dėjo dideles pastangas, susijusias su pareiga būti budriems.

3 trečiosios šalies saugumo principai

Kaip užtikriname, kad visi galėtume klestėti skaitmeninėje ekosistemoje.

Perkuriamas saugumas

Atraskite penkias procesų ir kibernetinio saugumo gyvavimo ciklo strategijas bei kitas įžvalgas, skirtas pritaikyti ir padidinti saugą naftos ir dujų pramonėje.

Peržengiant ISO 26000

Įvertindami strateginius tiekėjų veiksmus pagal šį standartą ir atlikdami auditą vietoje didelės rizikos tiekėjams.

Savo pasitikėjimo įsipareigojimais prisidedame prie JT DVT

Vadovaudamiesi savo tikslu susieti pažangą ir tvarumą, savo tvarumo iniciatyvomis remiame 17 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

Daugiau apie mūsų pasitikėjimo įsipareigojimą

Etika ir atitiktis

Daugiau apie mūsų etiką, atitikties politiką ir procedūras.

„Schneider“ poveikis tvarumui

Visi „Schneider Electric“ įsipareigojimai tvarumui.

Tvarumo ataskaitos

Pasiekite „Schneider Electric“ tvarumo poveikio rezultatus ir ataskaitas vienoje vietoje.

Pokalbis

Turite klausimų ar reikia pagalbos? Esame čia tam, kad galėtumėme padėti!

Kaip galima sukurti tvarų ir įtraukų pasaulį, atitinkantį mūsų pasitikėjimo principus?

„Schneider Electric“ siekia išsaugoti mūsų planetos natūralias ekosistemas ir išteklius, puoselėdama mūsų pasitikėjimo principus ir taikydama aukštus socialinius, valdymo ir etikos standartus kelyje į tvaresnį ir įtraukesnį pasaulį. „Schneider Electric“, kaip tvariausia pasaulyje etinė korporacija, remia tvarumo ir ekosistemų įgalinimą, užtikrindama įmonių pasitikėjimo standartus ir įgyvendinimo principus bei procedūras, kuriais sprendžiami aplinkos ir socialiniai klausimai bei sukuriama vertė mūsų suinteresuotosioms šalims. Panagrinėkite mūsų Pasitikėjimo chartiją, kurioje iškeliami mūsų pasitikėjimo įsipareigojimai dėl aplinkos, tvarumo ir valdymo, siekiant įgyvendinti ekologinio poveikio ir įtraukties tikslus. Mūsų verslo pasitikėjimo principai padeda mums kurti patrauklią ir tvarią įmonę, kurioje išsaugomas verslo vientisumas ir taikoma visiško netoleravimo politika korupcijos, kyšininkavimo ir neetiškos verslo praktikos atžvilgiu. Susipažinkite su mūsų aukščiausio lygio budrumo planu „Vigilance Plan“, kuriuo didinamas skaitmeninis bendruomenių, siūlančių saugą ir kibernetinį saugumą, pasitikėjimas, kartu mažinant riziką žmogaus teisių, aplinkos ir verslo elgesio atžvilgiu. Išbandykite „Trust Line“ – mūsų slaptą vidaus ir išorės suinteresuotųjų subjektų įspėjimo sistemą, kuri padeda pranešti apie bet kokius nusižengimus ar neatitikimus, kad būtų galima patikrinti ir užtikrinti asmens sveikatą, saugą ir saugumą. „Schneider Electric“ siekia turėti tvirtą įmonės valdymą, pagrįstą mūsų pasitikėjimo principais, kad būtų galima pagerinti žmogaus teises visoje mūsų vertės kūrimo grandinėje ir stiprinti įtrauktį į mūsų vidaus ir išorės verslo ekosistemas.