Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 • Default Alternative Text

  „EcoDesign“ nuostatai

 • Ekodizaino reikalavimai

Ekodizaino reikalavimai įsigaliojo 2014 m. birželio 11 d. ir buvo paskelbti oficialiame Europos Sąjungos žurnale. Naujuosiuose normatyviniuose dokumentuose pateiktas ES taikomas nuo 2015 m. birželio 1 d. maksimalus transformatorių nuostolių lygis. Jis taip pat taikomas transformatoriams, pagamintiems po 2014 m. birželio 11 d.

Po 2015 m. liepos 1 d. nebebus galima įvesti į rinką arba priduoti eksploatacijai transformatorių, kurie netenkina šių minimalių reikalavimų, ir gamintojai bus visiškai atsakingi už įstatymo taikymą.

Po šios įsigaliojimo datos gamintojai negali sudaryti naujų rėminių sutarčių dėl transformatorių, kurių energijos efektyvumo charakteristikos yra mažesnės už reglamentavime apibrėžtus minimalius reikalavimus.

Rėminės sutartys, sudarytos iki 2014 m. birželio 11 d., gali būti tęsiamos iki jų galiojimo pabaigos, net ir vykdant tiekimus po 2015 m. liepos 1 d.

Pagrindimas: Europos Sąjungos įsipareigojimai

ES įgyvendina šią «20-20-20» programą iki 2020 m.:
 • 20% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 
 • 20% sumažinti energijos suvartojimą 
 • Pasiekti 20% atsinaujinančios energijos kiekį bendroje produkcijos apimtyje 
 • Galios transformatorių nuostoliai sudaro apie 2,5% viso ES energijos suvartojimo
Taikant naują reglamentavimą, iki 2020 m. galima sutaupyti apie 16 TWh/ per metus

Ekodizaino direktyva siekiama dviejų pagrindinių uždavinių, susijusių su transformatorių gaminiais:
 • Sumažinti elektros nuostolius (1-asis žingsnis - 2015 m., 2-asis žingsnis - 2021 m.)
 • Našumo rodiklio aiškumas ir matomumas
Maksimalių nuostolių lygių suderinamumas Europos Sąjungoje

Vidutinės galios transformatorių efektyvumo prašymas 1-ą kartą.

Ekodizaino direktyvos poveikis transformatoriams

Skysčiu užpildyti transformatoriai ir lietos dervos transformatoriai: nuostolių lygis skysčiu užpildytiems transformatoriams ir lietos dervos transformatoriams sumažintas iki 3150kVA

Vidutinės galios transformatoriai ir galios transformatoriai:
 • Pikinio efektyvumo (kartu su apkrovos nuostoliais ir be apkrovos nuostolių) lygis transformatoriams virš 3150 kVA
 • Transformatoriai virš 3150 kVA šiuo metu nėra reglamentuojami
 • Sauso tipo transformatoriai iki 10 MVA  36kV
 • Specialiesiems transformatoriams šis reglamentavimas netaikomas
 • Žymus įrangos sąnaudų ir svorio / išmatavimų padidėjimas
 • Eksploatacinių išlaidų sumažėjimas (optimizuota bendroji nuosavybės kaina)
> Oficialūs ES dokumentai