Mūsu zīmoli

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Atbalsts visiem darbiniekiem

Uzņēmumā Schneider Electric mēs rādām piemēru ar iekļaušanu un rūpēm. Mēs zinām, ka vienlīdzīgas iespējas pozitīvi ietekmēs mūsu cilvēkus, mūsu uzņēmumu un mūsu pasauli. ​

Ronalds

Ražošanas komandas vadītājs

Katram darbiniekam manā komandā ir unikālas prasmes, kas visas kopā palīdz mūsu grupai. Es daru visu iespējamo, lai izturētos pret katru darbinieku ar vienādu cieņu, un izvēlos atšķirīgas pieejas, lai ikviens justos iesaistīts un iekļauts. Kā cilvēks es novērtēju iespēju strādāt daudzveidīgā vidē, kurā es jūtos iekļauts.

Paulīna

Veselības un drošības koordinatore

Cilvēki, ar kuriem es strādāju, atbalsta un novērtē atšķirības un nestandarta pieeju. Apstākļi darbavietā ātri un efektīvi tika pielāgoti manām vajadzībām: piemēram, programma, kas ģenerē subtitrus tālsarunu laikā, caurspīdīgas maskas un sanāksmju transkripti planšetdatorā — tas viss tika darīts, domājot, galvenokārt, par cilvēku.

Pīters

Veterānu lietu nodaļas vadītājs

Schneider piedāvā pieeju vispusīgai veselības un labklājības platformai, kas uzlabo ikdienas labklājību, palīdzot īstenot veselīgus paradumus, labklājības apmācību, brīvprātīgu dalību ikgadējā veselības novērtējumā, gripas vakcīnas, veselības uzlabošanas mācības un citas darbības, kas paredzētas darbinieku veselības un labklājības uzlabošanai.

Eliass

Korporatīvās stratēģijas direktors

Esmu piecas reizes pārcēlies uz citu pilsētu, un man pašam liekas, ka esmu arī piecas reizes mainījis uzņēmumus. Katru reizi esmu pieredzējis pilnīgi citādāku vidi, kultūru un valodu, tāpēc katra reize man ir bijusi pilnīgi jauna un aizraujoša pieredze.

Inovāciju un daudzveidības pieņemšana

Šarlandra dalās savā pieredzē: “Darbinieki šajā uzņēmumā ir ļoti daudzveidīgi, un ne tikai pēc etniskās piederības, bet arī pēc pieredzes. Un, tieši apvienojot dažādas pieredzes, mēs varam saviem klientiem piedāvāt daudzveidīgus radošus risinājumus.”

Mūsu apņemšanās veicināt dzimumu vienlīdzību un visu cilvēku iekļautību

Žans Paskāls Trikuā, Schneider Electric priekšsēdētājs, dalās ar savu dzimumu līdztiesību un uzņēmumu saistībām, kas sākās ar HeForShe IETEKME 10X10 Čempionu līgā, un tagad ir integrēti Schneider Ilgtspējības indeksā.

Rūpes visu centrālā vērtība

Vienlīdzīgs atalgojums veicina vienlīdzīgas iespējas

Godīgi un taisnīgi atalgot darbiniekus par viņu prasmēm ir neatņemama sekmīga uzņēmuma darbības daļa, turklāt tā mēs varam parādīt, ka novērtējam viņu ieguldījumu.

LGBT+ iekļaušanas veicināšana

Kā globāls uzņēmums Schneider Electric ar lepnumu iestājas par vienlīdzīgām tiesībām un taisnīgu attieksmi pret ikvienu. Atbalstot ANO brīvības un vienlīdzības standartus, mēs apņemamies veicināt cieņas un vienlīdzības kultūru attiecībā uz LGBT+ kopienu.
Lasīt emuāru

Iekļaujoši un pieejami risinājumi visiem

Cilvēku ar traucējumiem iekļaušana sākas ar cieņas un sapratnes veicināšanu, un lai to panāktu, mums jārada darbiniekiem izpratne un jāizglīto viņi par to, kāpēc ir svarīgi nodrošināt pieejamību. Papildus izpratnei mēs arī veicam konkrētus pasākumus un integrētā veidā pievēršam uzmanību tam, kā ikdienas procesos iekļaut cilvēkus ar traucējumiem.
Skatīt mūsu saistības
ANO forums “Vienlīdzības paaudze”
Valuable 500
Pasaules ekonomikas forums — jauni darba standarti
Uzņēmums iekļaujošai izaugsmei
Brīvība un vienlīdzība
Sieviešu iedrošināšanas principi
Starptautiskā darba organizācija — globāls tīkls uzņēmumiem un cilvēkiem īpašām vajadzībām

Globāla atzinība par mūsu centieniem

Čats

Vai jums ir jautājumi vai arī nepieciešama palīdzība? Mēs esam gatavi palīdzēt!

Kā iekļautības un rūpju iestrādāšana mūsu darbības procesos var pozitīvi ietekmēt cilvēkus, mūsu uzņēmumu un sabiedrību kopumā un veicināt ilgtspējīgu attīstību? 

 

Schneider Electric mērķis ir iekļautības un rūpju iestrādāšana visos mūsu darbības procesos, lai radītu drošu un iekļaujošu darba vidi un uzņēmējdarbības lēmumus, kas padara ilgtspēju par globālu un lokālu realitāti. Schneider Electric kā viens no pasaules daudzveidīgākajiem, iekļaujošākajiem un taisnīgākajiem uzņēmumiem ir apņēmies veicināt darbaspēka daudzveidību, vienlīdzību, iekļaušanu un labklājību uzņēmumā un nodrošināt enerģijas pieejamību visiem ārpus uzņēmuma, lai risinātu klimata pārmaiņu radītās problēmas. Mēs ticam DEI (daudzveidība, taisnīgums, iekļautība) principam un koncentrējamies uz dzimumu līdzsvaru ar tādām iniciatīvām kā HeForShe kampaņa sievietēm, kas vecina sieviešu pieņemšanu darbā un sagatavošanu vadības un augsta līmeņa amatiem. Mēs rādām piemēru, cīnoties pret atšķirībām sieviešu un vīriešu atalgojumā un neapzinātiem aizspriedumiem, kā arī sekmējot iekļaujošu un elastīgu darba politiku un atvieglojot cilvēku dzīves un karjeras līdzsvarotu attīstību. Mēs sadarbojamies ar organizācijām, kuru prioritāte ir iekļautība un rūpes par visiem, lai veicinātu darba standartu pārmaiņas visām ieinteresētajām personām. Mēs esam cilvēku uzņēmums, kas priecājas par atšķirīgo un veido iekļaujošu cieņas kultūru, kurā ikviens ir vienlīdzīgs, unikāls un drošs un var sasniegt savus vislabākos rezultātus. Mēs esam apņēmības pilni iekļaut cilvēkus ar dažādiem traucējumiem un padarīt mūsu darba vietas un telpas ikvienam pieejamas, jaunu objektu izstrādē ievērojot universāla dizaina principus un iespēju robežās pielāgojot arī mūsu esošos objektus. Schneider Electric vēlas uzlabot cilvēku dzīvi visā pasaulē, izstrādājot ilgtspējīgas enerģijas risinājumus un paplašinot atbalstu iekļaujošai kultūrai un vienlīdzīgām iespējām darbavietās. Mēs uzskatām, ka visas dažādības formas uzņēmumam sniedz patiesu labumu, jo dažādi dzimumi, etniskā piederība un pieredze var sniegt radošus un inovatīvus rezultātus.