Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

  • Ražotnē ievieš projektu “Energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas”

SIA “Lexel Fabrika” projekta „Energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas SIA “LEXEL FABRIKA” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/17/A/016 īstenošana tuvojas noslēgumam. Saņemts pirmais Kohēzijas fonda atbalsta maksājums 21 470,27 EUR apmērā. Līdz 2018.gada 31.augustam plānots īstenot pēdējo projekta aktivitāti – esošās apgaismojuma sistēmas luminiscences gaismekļu nomaiņu pret LED gaismekļiem.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 211 037,76 EUR, no tām 30% jeb 63 311,33 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts tiks īstenots 7 mēneša laikā, līdz 2018. gada 9. septembrim.


EU_project-IC-827x174

Vietējo ziņu arhīvs

Arhīvs