Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

  • Energoefektivitātes projekts veiksmīgi īstenots

Veiksmīgi īstenots SIA “Lexel Fabrika” projekts „Energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas SIA “LEXEL FABRIKA” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/17/A/016.

Projekta ietvaros veiktas 5 energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Krustpils ielā 35A, Rīgā. Projekta īstenošanas rezultātā veicināta efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšana apstrādes nozares uzņēmumā.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 211 037,76 EUR, no tām 30% jeb 63 311,33 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenots 7 mēneša laikā, līdz 2018. gada 6. septembrim. 


EU_project-IC-827x174

Informējam kā norit Energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas projekta ieviešana

SIA “Lexel Fabrika” projekta „Energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas SIA “LEXEL FABRIKA” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/17/A/016 ietvaros īstenoti 4 no 5 energoefektivitātes pasākumiem:

(1) Uzstādīta siltuma atgūšanas sistēma no kompresoru siltummaiņiem;

(2) Uzstādīta siltuma atgūšanas sistēma no kompresoru gaisa dzesēšanas sistēmas;

(3) Ierīkota adiabātiskā dzesēšana ražošanas telpās, kuras apkalpo gaisa apstrādes iekārta AHU-10;

(4) Uzstādīti gaisa aizkari virs noliktavas telpu vārtiem.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 211 037,76 EUR, no tām 30% jeb 63 311,33 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projektu plānots īstenot 7 mēneša laikā, t.i. līdz 2018. gada 9. septembrim.

Vietējo ziņu arhīvs

Arhīvs