Mūsu zīmoli

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Mūsu Uzticības harta

Mēs vēlamies, lai mūsu saskarsme ar ieinteresētajām personām, kā arī mūsu attiecības ar klientiem, akcionāriem, darbiniekiem un kopienām, kam sniedzam pakalpojumus, būtu uzticības pilnas, iekļaujošas, jēgpilnas un pozitīvas. Mūsu Rīcības kodekss attiecas uz ikvienu, kas strādā uzņēmumā Schneider vai kādā no mūsu filiālēm. Katrā sadaļā ir iekļautas pieļaujamās un nepieļaujamās darbības, kā arī norādītas komandas, kas ir atbildīgas par šo jautājumu uzņēmumā Schneider Electric.
Lejupielādēt mūsu Uzticības hartu

Vai jums ir kādas šaubas vai bažas?

Izmantojot mūsu uzticības līniju, mūsu darbinieki un ārējas ieinteresētās personas var paust bažas par ētikas pārkāpumiem atbilstoši mūsu Rīcības kodeksam.
Pat vienreiz pausts brīdinājums tiek rūpīgi un konfidenciāli izmeklēts. Izmeklēšanas rezultātus iesniedz attiecīgajām pārvaldības komitejām, kuras lemj par to, kā rīkoties attiecīgajā gadījumā.
Atvērt Trust Line opens in new Window

Čats

Vai jums ir jautājumi vai arī nepieciešama palīdzība? Mēs esam gatavi palīdzēt!

Kā mēs varam izveidot ilgtspējīgu un iekļaujošu pasauli, ievērojot mūsu uzticamības un atbilstības principus?

Schneider Electric ir apņēmies ievērot mūsu uzticamības principus, izmantojot augstus sociālos, pārvaldības un ētikas standartus, lai sasniegtu vides, sociālos un pārvaldības (ESG) mērķus un oglekļneitralitāti līdz 2025. gadam mūsu ceļā uz ilgtspējīgāku un iekļaujošāku pasauli. Schneider Electric, kas ir pasaules visilgtspējīgākā un ētiskākā korporācija, atbalsta ilgtspēju un ekosistēmu spēcināšanu, ievērojot korporatīvo sociālo atbildību (KSA) un principus un procedūras, kas risina vides un sociālās problēmas, radot vērtību mūsu ieinteresētajām personām.

Izpētiet mūsu Uzticības hartu, kurā ir izklāstītas mūsu uzticības saistības videi, ilgtspējai un pārvaldībai, lai sasniegtu zaļās ietekmes un iekļaušanas mērķus. Mūsu ētikas un atbilstības politika nodrošina, ka darbinieki ievēro uzvedības normas un zina, kā īstenot kritiski svarīgus uzdevumus. Mūsu cilvēktiesību politika nosaka, kā mūsu nostāja attiecībā uz cilvēktiesību noteikumiem attiecas uz mūsu ikdienas darbībām. Izlasiet mūsu ilgtspējas un atbilstības ziņojumus, kas sagatavoti saskaņā ar mūsu Rīcības kodeksu, lai nodrošinātu mūsu solījuma ievērošanu. Atklājiet Trust Line — mūsu konfidenciālo trauksmes sistēmu mūsu iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām, kas palīdz ziņot par pārkāpumiem un neatbilstībām, lai veiktu to pārskatīšanu un attiecīgi rīkotos. Schneider Electric mērķis ir veikt uzņēmējdarbības pasākumus, pamatojoties uz mūsu uzticības principiem, lai uzlabotu cilvēktiesības visā mūsu vērtību ķēdē un veicinātu un stiprinātu iekļaušanu mūsu iekšējās un ārējās uzņēmējdarbības ekosistēmās.