Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 

Vamp uzskaites un monitoringa ierīces

Elektroenerģijas kvalītātes monitorings un uzskaite ar IEC 61850 komunikāciju

Vamp 96, Vamp 260 un WIMO 6CP10 mērījumu un monitoringa ierīces

Mērīšana un monitorings
 • Produkti no A līdz Z

  VAMP uzskaites un monitoringa ierīces piedāvā pilnīgu patēriņa analīzi un elektroenerģijas kvalitātes monitoringu elektroenerģijas ģenerēšanā un sadalē. Produktu klāsts, ieskaitot VAMP 96, VAMP 260 un WIMO 6CP10 aptver vairākas funkcijas kā mērījumus,  aprēķinus, devējus, signalizācijas vadību, informācijas displeju un komunikāciju. Ierīces nodrošina elektroenerģijas sistēmas pārskatu, nosakot strāvas un sprieguma harmonikas, kā arī citus elektroenerģijas parametrus un piedāvā bojājuma vietas noteikšanu, ja tāds rodas. Modernajā sabiedrībā, kur nelineāras slodzes daļa tīklā pieaug, elektroenerģijas kvalitātes monitorings kļūst par arvien svarīgāku koncepciju elektroenerģijas ģenerācijā un sadalē, un VAMP uzskaites un monitoringa ierīces piedāvā pilnu risinājumu šādām prasībām.

  Standarta ražotāja garantija: 2 gadi

  Visi produkti

  • Inteliģenta mērīšana un monitorings
   VAMP un WIMO mēriekārtas ar aprīkotas ar plašu iepriekš konfigurētu datu un mērījumu izvēli, ko var lietot pielāgošanai jūsu mērījumu prasībām.
  • Izmaksu noteikšana un rēķinu sastādīšana
   Patērētās enerģijas noteikšana ražošanas izmaksu centriem saskaņā ar ES Enerģijas Servisa Direktīvu (ESD) 2006/32/EK.
  • Pieprasījuma un jaudas koeficienta kontrole
   Izvairīšanās no soda sankcijām ar automātisku slodzes atslogošanu, plānošanu, maksimumu samazināšanu vai kondensatoru baterijas kontroli.
  • Iekārtu monitorings un kontrole
   Uzlabo procesu atdevi un pagarina iekārtu kalpošanas laiku. Plaša analogā un digitālā I/O sistēma ļauj veikt monitoringu un kontroli.
  • Jaudas kvalitātes un traucējumu analīze
   Anormālu jaudas kvalitātes taucējumu konstatēšana (piemēram, harmonikas, sprieguma pārtraukumi, sprieguma kritumi/kāpumi, nelīdzsvarotība).
  • Profilaktiskā apkope
   Savlaicīgu brīdinājumu par paliekošām problēmām iestatīšana.
  • Plaša komunikācija
   Iekļauts liels atbalstāmo protokolu skaits ...Profibus DP, MODBUS TCP, Modbus RTU vai SPA komunikācija industriālos pielietojumos. Energoapgādes pielietojumiem ir atbalstīta komunikācija, kas ietver IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, DNP 3.0 un SPA protokolus.

  Visi produkti

  • VAMP 96: Tiek lietots kā patstāvīga ierīce industriālajām un sadales tīkla vajadzībām, ieskaitot vidējā sprieguma un zemsprieguma sadalnes. VAMP 96 darbojas ar MBus protokolu, kas atbalsta savienojamību ar automātiskās mērīšanas pārvaldības (AMM) sistēmām.
  • VAMP 260: Īpaši izturīgi industriālie pielietojumi vietās, kur ir būtiski vides un traucējumu apstākļi. VAMP 260 var pieslēgt pie aizsardzības strāvmaiņiem.
  • WIMO 6CP10: Pielietojums energoapgādes uzņēmumos. Piemērots sekundārās elektroapgādes sadales apakšstacijām.